Update indexen oud-rechterlijk archief Stad en Heerlijkheid Borculo

Vandaag zijn de indexen op de volgende inventarisnummers van het oud-rechterlijk archief van Stad en Heerlijkheid Borculo op de website geplaatst:
348. Losse of losgeraakte bijlagen van stukken, meest van dingtalen [pleidooien], in processen  voor stad- of landgericht daarbij ingekomen, 17de en 18de eeuw.
349. Idem.
350. Idem. (I en II).
364. Vonnissen van vreemde gerechten [= rechtbanken buiten stad en heerlijkheid Borculo] en  allerlei andere authentieke akten, ingekomen bij stad- of landgericht, meest in civiele  zaken, 1597-1749 en onbekende jaren.
365. Eenvoudige kopiexebn van akten en fragmenten daarvan, ingekomen bij stad- of landgericht,  meest in civiele zaken, 1602-1728.
366. Dossiers en losse akten omtrent civiele proceduren voor stad- of landgericht tussen de  jaren 1742 en 1801 gevoerd, waarschijnlijk afkomstig van de advocaten Westenberg in  Lochem.
367. Verzoekschriften aan de heer der heerlijkheid in civiele zaken en door deze in handen  gesteld van stad- of landgericht, provisoren van Geesteren, secretaris etc., om bericht,  1617-1672.
368. Drie dossiers omtrent civiele proceduren voor het stadsappellationsgericht, 1655, 1687,  1725. [appel = beroep; men kon van het stadgericht in beroep gaan bij het
stadsappellationsgericht]
369. Dossiers van appelproceduren van het ordinair [gewone] landgericht op het  appellationsgericht van de graafschap Zutphen en fragmenten daarvan, 1661, 1664, 1670.
376. Protocol of register van opdrachten voor het stadgericht, 1674-1677.
377. Protocol of register van opdrachten voor het stadgericht, 1677-1682.

Zoekmachine voor Borculose geschiedenis

De bestanden op www.heerlijkheidborculo.nl zijn met ingang van vandaag gemakkelijker doorzoekbaar met behulp van een zoekmachine. Deze doorzoekt ook de indexen op het oud-rechterlijk archief van Stad en Heerlijkheid Borculo (pdf-bestanden).

De zoekmachine is geplaatst op de hoofdpagina. Hij doorzoekt alle bestanden die op de website geplaatst zijn op de door u opgegeven trefwoorden. Dus hij doorzoekt pdf-bestanden (zoals indexen oud-rechterlijk archief en de verpondingskohieren), artikelen en de sitepagina’s.

Nieuwe indexen oud-rechterlijk archief beschikbaar

Vandaag zijn drie nieuwe indexen (alfabetische en originele volgorde) op het oud-rechterlijk archief van stad en heerlijkheid Borculo gepubliceerd op de www.heerlijkheidborculo.nl. Het betreft:

Dossiers van civiele proceduren voor het landgericht en fragmenten daarvan.
283. 1689-II
284. 1690
285. 1691

De originelen, aanwezig in het Gelders Archief in Arnhem, worden niet meer ter inzage gegeven. Ze zijn op microfilm wel te raadplegen in de studiezaal en in de collectie van de Stichting Stad en Heerlijkheid Borculo in de Openbare Bibliotheek van Borculo.