Categoriearchief: Personalia

Keuzes maken

Afgelopen zomer kreeg ik opnieuw te maken met tegenslag in de gezondheid. Dat was een reden om keuzes te maken die al te lang waren uitgesteld. Eén daarvan is dat ik het secretariaat van de Stichting Stad en Heerlijkheid Borculo met onmiddellijke ingang heb neergelegd, wat niet betekent dat ik me niet meer bezig zal houden met de geschiedenis van dat gebied. Integendeel. Zo blijf ik betrokken bij het indiceringsproject voor het oud-rechterlijk archief van Stad en Heerlijkheid en het onderhoud en beheer van de website. Verder heb ik besloten de komende tijd te gaan investeren in het schrijven van een geschiedenis van Stad en Heerlijkheid Borculo tot 1811. De donateurs van de  Stichting Stad en Heerlijkheid Borculo zullen door het bestuur schriftelijk geïnformeerd worden over de ontstane situatie en hoe men verder gaat.
Mij rest op deze plek niets anders dan de donateurs dank te zeggen voor het jarenlange in mij gestelde vertrouwen. Ik hoop hen en vele andere geïntersseerden via de website www.heerlijkheidborculo.nl en t.z.t. door middel van een boek op de hoogte te houden van datgene wat mij nog steeds erg bezighoudt, nl. de geschiedenis van dit mooie en historisch zeer interessante gebied in de noordoostelijke Achterhoek.

Bennie te Vaarwerk

Oud-bestuurslid en vrijwilliger Jan Derking koninklijk geridderd

Op 29 april 2011 werd ons oud-bestuurslid en nog steeds actief vrijwilliger Jan Derking uit Borculo benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Een zeer terechte onderscheiding voor een man die zich op veel uiteenlopende terreinen erg verdienstelijk heeft gemaakt. Zijn werkzaamheden voor de Stichting Stad en Heerlijkheid Borculo zijn daarvan maar een klein onderdeel. Een citaat uit de aanbevelingsbrief:

“Zijn staat van dienst is, ondanks de gevorderde leeftijd, ook voor onze Stichting groot. De heer Derking was vanaf 2 februari 1995 tot en met 14 januari 2008 penningmeester van de SSHB. Zoals van hem bekend heeft hij deze functie met grote nauwgezetheid en inzet ingevuld.

Daarnaast was en is de heer Derking medewerker van het project dat moet leiden tot een index op het oud-rechterlijk archief van stad en heerlijkheid Borculo. Inmiddels heeft hij enige tientallen gerichtsprotocollen en gerechtelijke proceduren doorgewerkt op de vermelding van familienamen, boerderijnamen en veldnamen. De resultaten daarvan zijn te zien op www.heerlijkheidborculo.nl.  Ook aan deze gigantische klus werkt hij met veel inzet en nauwgezetheid. Bovendien blijkt hij te beschikken over een groot doorzettingsvermogen dat voor het het lezen van de oude handschriften in allerlei varianten nodig is.

Ten slotte heeft hij (voor onze Stichting) enkele publicaties in ons periodiek op zijn naam staan. Het betreft:

–         De havezathe x93De Hoevex94omstreeks 1810 (Kleine Reeks, deel 2, 1994);

–         Een nazaat van De Ruyter te Borculo begraven (Kleine Reeks, deel 3, 1995);

–         De bezetting van Borculo door de bisschop van Munster in 1665 (Kleine Reeks, deel 4, 1996);

–         Een huwelijk beneden de stand, (Kleine Reeks, deel 5, 1997);

–         Haarlose boeren verzorgden in 1666 Munsterse troepen (Kleine Reeks, deel 9, 2003);

–         Doodslag op x93Huize Mensinckx94 te Gelselaar in 1641 (Kleine Reeks, deel 10, 2004);

–         Het erve x93Brooksx94 te Gelselaar (Kleine Reeks, deel 13, 2007).”

Jan, namens het bestuur van de Stichting Stad en Heerlijkheid Borculo van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding,

Bennie te Vaarwerk, secretaris

 

Nog een vergeten herdenkingsdatum: Chrissemeuje 50 jaar geleden overleden

In 2009 was het 160 jaar geleden dat Chrissemeuje Karnebeek-Baks werd geboren. De Holterhoekse overleed enkele dagen na haar 110e verjaardag in 1959, in 2009 dus 50 jaar geleden. Lang was zij Nederlands oudste inwoner. Haar verjaardagen ontketenden een voor Eibergen ongekende mediahype, waarbij ook de televisie een belangrijke rol speelde. In 1957 haalde zij het journaal.

Foto’s (o.a. met wegwijzers naar haar huis in de Holterhoek onder Eibergen!) zijn te vinden op de website van het Nationaal Archief (108e verjaardag): http://beeldbank.nationaalarchief.nl/na:col1:dat73633 en films hier: http://www.beeldengeluid.nl/collecties_zoek_en_vind_tvfilm.jsp? (twee Polygoonfilms en een journaal-item uit 1957). Haar graf (met een fotootje) is te vinden op de rooms-katholieke begraafplaats aan de Borculoseweg in Eibergen. Het verdient de status van (klein) gemeentelijk monument.
In het in het late najaar te verschijnen boek over de geschiedenis van de RK Sint Mattheusparochie van Eibergen meer aandacht voor dit bijzonder lange leven.

Onder de naam “Chrissemeuje” staat een borrel bekend die mogelijk het recept is (geweest) voor het bereiken van zo’n hoge leeftijd. Een “Chrissemeuje” bestaat voor de helft uit brandewijn en voor de andere helft uit een likeurtje. Wie wil niet zo oud worden? Eibergse slijters, maak eens een echt Eibergs product!

Pastoor Joannes Henricus Hofman, 1837 – 1910

“Herdenken is een plicht der dankbaarheid” schreef meester H.W. Heuvel eens. Aan hem heeft het niet gelegen dat in het afgelopen jaar 2009 geen aandacht is geschonken aan het feit dat 500 jaar geleden de parochie Borculo werd opgericht door de bisschop van Mxfcnster. Die parochie was niet veel groter dan het stadsgebied. De kapel was tot dan toe een filiaal van de kerk van Geesteren. Gelijktijdig met de oprichting van de parochie Borculo werd het kasteel van Borculo losgemaakt uit het oude parochieverband met Eibergen en aan de nieuwe parochie toegevoegd. De buurschap Dijcke kerkte vanouds onder Groenlo en behoorde dat ook na 1509 nog te doen. Nog aan het eind van de 16e eeuw wordt Dijcke genoemd als liggend in het kerspel Groenlo. De oude scheiding tussen de kerspelen Geesteren (Borculo), Eibergen en Groenlo werd gevormd door de Leerinkbeek.
Ik kwam hier op, omdat het op 14 november 2010 een eeuw geleden is dat de op 21 juni 1837 op de Hof te Beltrum, alias Hofman, geboren pastoor Jan Hendrik Hofman te Schalkwijk overleed. Hij heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de geschiedenis van de katholieke kerk, de regionale geschiedenis en de genealogie van adellijke en boerenfamilies. Hij was van meet af aan betrokken bij het tijdschrift Archief voor het Aartsbisdom Utrecht (AAU) en was vanaf de oprichting ook bestuurslid van de Vereniging Gelre, de provinciale historische vereniging in Gelderland. Voor de geschiedenis van de heerlijkheid Borculo heeft hij grote betekenis gehad, doordat hij de eerste is geweest die de geschiedenissen van de kerk van Borculo en de kapel van Rekken op wetenschappelijke wijze heeft beschreven in het genoemde tijdschrift. Deze bijdragen zijn nog steeds onovertroffen. Dat de protestantse kerk van Rekken thans “Antoniuskerk” wordt genoemd, is aan hem te danken. Want de Eibergse historicus Hendrik Odink baseerde zich voor zijn geschiedenis van de Rekkense kerk sterk op Hofmans onderzoek. Slechts een gering aantal van zijn onderzoekwerk is gepubliceerd. Zijn betekenis reikt veel verder dan de heerlijkheid Borculo, waartoe ik mij hier beperk. Hofman kreeg gemakkelijk toegang tot allerlei kerk- en huisarchieven. Ook in de archieven van de protestantse kerken was hij thuis. Zijn notities, op knipsels, enveloppen, krantenpapier etc., uit het door hem bestudeerde materiaal zijn bewaard gebleven in de collectie Rijssenburg, in de wandeling ook wel genoemd naar de belangrijkste verzamelaar, de collectie Hofman. Hofman had ook gevoel voor de betekenis van de overlevering. Zo tekende hij in Eibergen uit de mond van pastoor Ellerbeck, zoon van de Eibergse arts van die naam, op dat er bij de protestantse kerk in de tijd vxf3xf3r de Reformatie een vrouwenklooster heeft gestaan. Zijn uitspraak: “de overlevering behoeft slechts de toets van het onderzoek om als waarheid te schitteren”, gaat in dit geval echter niet op. De gemeente Berkelland zou er goed aan doen dat bij een eerstvolgende gelegenheid van straatnaamgeving, een straat wordt genoemd naar deze belangrijkste historische onderzoeker uit die gemeente, bij voorkeur in Beltrum of Eibergen (waar hij ook kapelaan is geweest).

De collectie Rijssenburg kan worden ingezien in het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl