Categoriearchief: website

Laatste indexen oud-rechterlijk archief in 2010, jaarafsluiting en vooruitblik

Op de voorlaatste dag van 2010 zijn er opnieuw twee omvangrijke indexen op het oud-rechterlijk archief van Stad en Heerlijkheid Borculo op de website geplaatst. Het betreft indexen op inventarisnummers:

424. Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht, 1764 – 1767.

444. Losse minuten van akten, opgenomen in het protocol van opdrachten voor het landgericht, 1675 – 192.

Terugkijkend voorziet de website nog steeds in een behoefte. Er werden in het afgelopen jaar 52.000 bezoekers geteld die, dat is toch een opvallend gegeven, over de gehele linie en het gehele jaar gezien, breed gexefnteresseerd blijken te zijn. De indexen doen het voortdurend goed: ze worden massaal gedownload. Er zijn nu (31 december 2010) 278 inventarisnummers van het oud-rechterlijk archief van Stad en Heerlijkheid Borculo gexefndexeerd en op de website gepubliceerd. Dit is ongeveer 55% van het totaal aantal inventarisnummers van het ORA Borculo. In totaal zijn nu ruim 250.000 familienamen, toponiemen e.d. beschikbaar gekomen in indexen die in grootte varixebren van 4 tot 4333 namen. Daarnaast is er ook veel belangstelling voor de geschiedenis van de Berkel in de Heerlijkheid Borculo. Die laatste was ook niet denkbaar zonder de eerste. Ook de Borculose sprokkels, kleinere bronnenuitgaven en bronbewerkingen, mogen zich in een groeiende belangstelling verheugen.
In de website is in het afgelopen najaar meer structuur aangebracht. Verder werd hij opgeschoond.
Al voor het derde achtereenvolgende jaar is er geen publicatie op papier uitgegeven. Het lijkt niet erg waarschijnlijk dat er nog bronnenpublicaties op papier zullen verschijnen. Daarover wordt in het voorjaar een beslissing genomen. Voor publicaties in de Kleine Reeks blijft er ruimte, maar zijn we meer dan vroeger afhankelijk van het aanbod van derden. Gelukkig is de geschiedschrijving niet afhankelijk van ons, maar de website wil zeker dxe9 portal zijn en blijven tot de geschiedenis van het gebied van Stad en Heerlijkheid Borculo. In het afgelopen jaar verschenen mooie publicaties, waaronder het nogal omvangrijke proefschrift van Roy van Beek (Reliëf in Tijd en Ruimte. Interdisciplinair onderzoek naar bewoning en landschap van Oost-Nederland tussen vroege prehistorie en middeleeuwen, (Wageningen 2009)) dat te vinden is op de website van de Universiteit Wageningen, het boek over de Eibergse buurschap Hupsel van Leo van Dijk en recent een artikel in Old Nee over de Needse erven in het verpondingskohier van 1646 van de hand van H.W. Saaltink.

Het nieuwe jaar belooft nog veel meer. Belangrijk voor de oudere geschiedenis van de Heerlijkheid Borculo is het Westfaalse project dat alle regesten van oorkonden digitaliseert en via het internet toegankelijk maakt.
De archiefdiensten gaan onverdroten voort met digitaliseringsprojecten, het Stads- en Streekarchief Zutphen is daarvan een mooi voorbeeld. Ook particulieren zetten hun beste beentje voor. Zij worden misschien nog wel belangrijker als archiefdiensten niet meer over voldoende middelen kunnen beschikken die voor retrodigitalisering nu eenmaal nodig zijn. Een goed voorbeeld daarvan is de website van Ben Baneman, Genealogie in de Achterhoek.
En wat doet Stad en Heerlijkheid Borculo? In ieder geval doorgaan op de ingezette weg met het maken (door vele vrijwilligers) van indexen op het oud-rechterlijk archief en de beschikbaarstelling daarvan op de website, verder het plaatsen van grote en kleine bronpublicaties op het internet, signaleren en doorgeven van voor de oudere geschiedenis van het gebied van Stad en Heerlijkheid belangrijke initiatieven, publicaties, bemoeienis met het gemeentelijke monumentenbeleid en deelname aan de projectgroep rondom de totstandkoming van een gebiedgerichte cultuurhistorische beschrijving van Berkelland. Zorgen zijn er op monumentengebied, die ook kenbaar gemaakt zijn aan de gemeenten. Het betreft de sloop van het door brand geteisterde cafxe9 en voormalige dorpboerderij “De Krekel” in Eibergen, de gang van zaken rond het rijksmonument ’t Nixebnhuis in Lintvelde en de soap rond de enig overgebleven Borculo havezate De Kamp in Neede. Het uitgangspunt bij dit alles blijft de historische waarde van het erfgoed an sich, niet de vraag of het commercieel gexebxploiteerd kan worden. Als dat het criterium wordt voor gemeentelijk erfgoedbeleid is het einde nabij en zouden wij geen knip voor de neus waard zijn.

Wij wensen onze medewerkers en de gebruikers van de website een goed en gezond 2011 toe!

 

Vernieuwde website

Als het de komende week eindelijk lukt om de verhuizing van de website te voltooien, kan begonnen worden met het uploaden van enkele nieuwe pagina’s en de vernieuwde pagina’s. De gedwongen rust is dan (hopelijk) toch nog ergens goed voor geweest.
Wat is er veranderd? En wat is (ver)nieuw(d)?  Het indexproject is gelukkig gewoon doorgegaan. Er zijn weer veel nieuwe indexen op de website geplaatst. Er is een startpagina voor de kerkgeschiedenis van de heerlijkheid gemaakt en de pagina over de havezaten is fors uitgebreid. Er komt een nieuwe pagina over de geschiedenis van het kasteel Borculo. Verder zijn er enkele nieuwe documenten op de pagina “Borculose sprokkels”geplaatst en is er een nieuwe pagina met kaarten van de stad Borculo. De boederijenpagina is ook flink aangepast. Bovendien zijn er pagina’s met betrekking tot twee boerderijen aan toegevoegd. Het betreft Lubberdink in Geesteren (met afbeeldingen van documenten) en Olminkhof in Olden Eibergen. Zo links en rechts zijn teksten aangepast en zijn veel foto’s geplaatst.
Onderaan elke pagina wordt voortaan in principe een lijst met verwijzingen naar literatuur en bronnen opgenomen, alsmede links die verwant zijn met het onderwerp of verdieping bieden. De bibliografie wordt voortaan digitaal bijgehouden bij het desbetreffende onderwerp.
Van de website verdwijnen de pagina’s over de Hof te Vaarwerk (wordt t.z.t. een nieuwe site: www.hoftevaarwerk.nl). Verder verdwijnt de pagina met links naar genealogische websites, omdat daar specifieke en veel betere sites voor zijn.

Even geduld alstublieft, de wachttijd bedraagt …

Eindelijk zijn KPN enXS4all zo ver dat ze begonnen zijn aan de verhuizing van de website. Ik ben er al twee maanden mee bezig. Een echt Youp-van-’t-Hek-gevalletje. De toegezegde “1 minuut wachttijd” is verschillende malen uitgelopen op minimaal een uur. Het gevolg van die verhuizingsproblematiek is nu ook dat de SSHB momenteel niet meer per e-mail bereikbaar is. Hopelijk komt het de komende week goed (voor de zoveelste maal toegezegd….).

Verhuizingsproblemen en aanpassing website

Het valt niet mee om de website verhuisd te krijgen. KPN houdt op met zijn websitehostig. Sinds begin september zijn uren en dagen aan de telefoon doorgebracht om de website gehost te krijgen bij XS4all en daarheen te verhuizen. In de tussentijd is de bestaande website opgeschoond, enigszins gerestyled en hier en daar aangepast of aangevuld met nieuwe informatie. Het deel over de Hof te Vaarwerk verdwijnt van de site en krijgt t.z.t. een eigen website: www.hoftevaarwerk.nl.
De website wordt aangevuld met nieuwe pagina’s over de Berkellandse Berkelbruggen in 1845, kaarten van de stad Borculo en een pagina ter inleiding op een nieuw deel over de Borculose kerkgeschiedenis. De pagina’s met links naar genealogische websites en historische kringen zijn verwijderd. De belangrijkste links worden op de startpagina weergegeven, terwijl specifieke links en literatuur voortaan bij het desbetreffende thema opgenomen zullen worden. Het is te hopen dat het eind oktober lukt om de vernieuwde website online te krijgen.

Problemen met het openen en downloaden van pdf-bestanden

Sinds 1 september zijn er grote problemen met het openen en downloaden van vanaf die datum geuploade pdf-bestanden, zoals de indexen op het oud-rechterlijk archief van Stad en Heerlijkheid Borculo. Het vinden van een goede oplossing lijkt op de korte termijn niet mogelijk te zijn. Wij bieden daarvoor onze excuses aan. Donateurs van de Stichting Stad en Heerlijkheid Borculo kunnen een verzoek sturen naar info@heerlijkheidborculo.nl, waarna hen de gevraagde bestanden toegezonden zullen worden. Dat geldt ook voor nieuwe bestanden, die, zoals velen inmiddels gewoon zijn, op dit weblog aangekondigd zullen worden. En dat gedurende de periode dat de problemen op de site nog niet opgelost zullen zijn.