Renversaal erve Naberinck, 1571

Het Stift Vreden heeft veel rekesten ingediend bij de Eerste Kamer van het Wetgevend Lichaam in 1798 om zijn rechten te bewijzen. Daarbij werden ook veel oudere originele bewijsstukken als bijlage meegestuurd, waaronder deze bevestigingsbrief (renversaal) van Gert Naberinck voor de abdis van het Stift Vreden wegens de ontvangst van het erfpachtleengoed Naberinck in de buurschap Vragender in het kerspel Groenlo, 1571. (NA, Wetgevende Colleges, inv.nr. 431)

Renversaal erve Naberinck, Vragender, 1571.