Bronnen voor en artikelen over de geschiedenis van de stad, voogdij en gemeente Eibergen

Acht eeuwen heerlijk EibergenOp deze pagina worden bronnen, bronbewerkingen en artikelen geplaatst die betrekking hebben op de geschiedenis van de stad, voogdij en gemeente Eibergen  Tot de voogdij behoorden de buurschappen Olden Eibergen, Mallem, Rekken, Holterhoek en Hupsel. Soms zullen er ook op Haarlo en Waterhoek betrekking hebbende documenten te vinden zijn. Deze behoorden tot midden 19de eeuw tot het kerspel Eibergen.

Stad Eibergen

  • In januari 1764 vielen 200 tot 300 Eibergenaren het Zwilbroek binnen en kapten daar veel eikenbomen. De Munsterse regering deed zijn beklag bij het Hof van Gelre, dat functioneerde als dagelijks bestuur van Gelderland. Op zijn beurt werd de Borculose drost Von Schleussing ingeschakeld die vervolgens de burgemeesters van Eibergen ter verantwoording riep (transcriptie).
  • Uittreksels uit de administratie van de stad Eibergen, 17e en 18e eeuw, inclusief burgerregistratie (bronbewerking).
  • Beschrijving van het ‘dorp’ Eibergen door kaartenmaker Wollant in 1785. Detail Beschrijving Graafschap 1785

Voogdij en gemeente Eibergen

Zegel van het Kapittel van het Stift Vreden uit 1645, hangend aan de akte van belening van Herman Otto van Limburg en Bronckhorst met het aan het Stift leenroerige erfpachtleengoed de Hof te Vaarwerk in Olden Eibergen (GldA, Huis Verwolde, inv,nr. 1291)
Zegel van het Kapittel van het Stift Vreden uit 1645, hangend aan de akte van belening van Herman Otto van Limburg en Bronckhorst met het aan het Stift leenroerige erfpachtleengoed de Hof te Vaarwerk in Olden Eibergen. Op het zegel staan St.-Felicitas, de patroonheilige van het Stift Vreden, en haar zeven zonen afgebeeld. (GldA, Huis Verwolde, inv,nr. 1291)

Boerderijen

De erven Olminkhof in Olden Eibergen liggen aan de noordwestzijde van de Scholtenes met zijn karakteristieke steilrand. Omdat Olminkhof ook een scholtengoed was (van de abdis van het Stift Vreden), werden de goederen ook wel aangeduid als Olde en Jonge Scholte. Dat verklaart ook de naam van de Scholtenes.
De erven Olminkhof in Olden Eibergen liggen aan de noordwestzijde van de Scholtenes met zijn karakteristieke steilrand. Omdat Olminkhof ook een scholtengoed was (van de abdis van het Stift Vreden), werden de goederen ook wel aangeduid als Olde en Jonge Scholte. Dat verklaart ook de naam van de Scholtenes.


Kerkgeschiedenis

  • Brief van dominee Willem Sluiter aan dominee Martinus Leo á Koolwijk, “opziender” van de Classis Zutphen, 3 oktober Nieuwe Stijl 1672. Afbeelding – Transcriptie
  • De Classis Zutphen besluiten een vrouw uit Eibergen (Aaltjen Brouwers) niet toe te laten tot het H. Avondmaal, omdat zij zich in Borculo op het water gesmeten heeft om zich te zuiveren te van toverij. Zij bleef echter drijven, waarna zij naar Oudewater is gegaan om zich te laten wegen, 1695.  Afbeelding  – Transcriptie

Bevolking

  • Lijst van kinderen die door de geadmmitteerde vroedvrouw Catharina Nijland geb. Blanckvoort in de wereld zijn geholpen, 1780-1782. De lijst heeft betrekking op kinderen die geboren zijn in de voogdij Eibergen (stad Eibergen en de buurschappen Olden Eibergen, Hupsel, Mallem, Holterhoek en Rekken, alsmede in de buurschap Haarlo), Namen worden niet vermeld, wel het geslacht, de namen der ouders en de kerkelijke gezindte. In het eerste register worden ook gegevens vermeld over de aard van de bevalling  (transcriptie).

Gemeente

  • Statistiek van het kanton Eibergen (Eibergen en Beltrum), november 1811. Opgave van inwoneraantal (met onderverdeling naar kerkelijke gezindte), oppervlakte, aantal huizen, namen van neringdoenden, namen van ambachtslieden, oogstopbrengst. (afbeeldingen);
  • De boedelinventaris van de bezittingen van het burgemeestersechtpaar Van Heeckeren uit 1835 (Een kijkje in het Eibergse burgemeestershuis, 1835).

Industrie

  • Geschiedenis van de ‘oude’ N18, deel 1: Jean Baptiste Bouquié, of hoe een Belg aartsvader van de Eibergse textiel werd (longread).

Marken