Indexen ORA Borculo

De indexen op het oud-rechterlijk archief van Stad en Heerlijkheid Borculo zijn in feite nadere toegangen op de zich in dat archief bevindende bestanden. Ze zijn gemaakt vanaf microfilm. De indexen werden gemaakt door vrijwilligers van de in 2016 opgeheven Stichting Stad en Heerlijkheid Borculo. Het project liep vanaf het midden van de jaren ’90 van de vorige eeuw en eindigde medio 2016. De bewerking was gebaseerd op de inventaris van het oud-rechterlijk archief van Stad en Heerlijkheid Borculo. De indexen bevatten namen, data, plaatsen en bijzonderheden die in de verschillende bestanden of inventarisnummers voorkomen. De indexen zijn in pdf-formaat achter de link opgenomen in alfabetische (abc) volgorde (‘089abc’) en originele (123) volgorde van voorkomen in de bronnen (‘089’). Soms zijn afzonderlijke aantekeningen gemaakt. Dat wordt met een link naar het desbetreffende pdf-bestand in de kolom bijzonderheden vermeld.
Bestaande specificaties van de procesdossiers voor Stad- en Landgericht, d.w.z. de namen van de partijen en het jaar, vindt u bij de desbetreffende verzamelbeschrijvingen. Af en toe zullen er nog indexen toegevoegd worden. Daarvan wordt melding gemaakt in het blog en een link toegevoegd aan het desbetreffende inventarisnummer van het oud-rechterlijk archief van Borculo.

Het oud-rechterlijk archief berust sinds enkele jaren in het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in Doetinchem. Door de vaak slechte materiële toestand kunnen veel inventarisnummers niet ter inzage worden gegeven. De schade is door het ECAL nauwkeurig in beeld gebracht en is men met de restauratie van de stukken begonnen. De inventarisnummers die niet ter inzage werden gegeven door de vorige beheerder, het Gelders Archief, zijn in de archiefinventaris op deze website met  rode cijfers weergegeven. De door het Erfgoedcentrum gerestaureerde stukken worden weer ter inzage gegeven. Daarvan wordt melding gemaakt op de website van het ECAL.
De pdf-indexen zijn inmiddels (dec. 2016) ook aan het Erfgoedcentrum beschikbaar gesteld. Zij zijn gekoppeld aan de inventarisnummers van het oud-rechterlijk archief van Borculo en te vinden op hun website.
Alle microfilms van de opgeheven Stichting Stad en Heerlijkheid Borculo zijn in januari 2017 overgedragen aan de Historische Vereniging Borculo. Voor inzage raadplege men de website van de HisVeBo.

De inleiding en de toelichting op de verschillende vormen van de rechtspraak in de Heerlijkheid Borculo zijn overgenomen uit de inventaris. Die informatie en de verantwoording van het indexproject vindt u hier.

search this site the web


site search by
freefind

1. Criminele rechtspraak
1-15. ‘Ordinair breukenprotocol der stad en heerlijkheid Borculo’, crimineel gerichtsignaat van stad- en landgericht, 1626-1811. 15 delen.

Inv.nr. Omschrijving  ABC 123 Opm.
 1.  ‘Ordinair breukenprotocol van de stad en heerlijkheid Borculo’, 1626-1629.  001abc  001
 2.  ‘Ordinair breukenprotocol van de stad en heerlijkheid Borculo’, 1639-1648. N.B. Uitgegeven als bronnenpublicatie door de Stichting Stad en Heerlijkheid Borculo  002abc 002
 3.  ‘Ordinair breukenprotocol van de stad en heerlijkheid Borculo’, 1657-1662  003abc  003  aant.
 4.  ‘Ordinair breukenprotocol van de stad en heerlijkheid Borculo’, 1674-1677  004abc  004 aant.
 5.  ‘Ordinair breukenprotocol van de stad en heerlijkheid Borculo’, 1677-1682  005abc  005  aant.
 6.  ‘Ordinair breukenprotocol van de stad en heerlijkheid Borculo’, 1682-1689  006abc  006
 7.  ‘Ordinair breukenprotocol van de stad en heerlijkheid Borculo’, 1689-1698  007abc  007
 8.  ‘Ordinair breukenprotocol van de stad en heerlijkheid Borculo’, 1698-1704  008abc  008
 9.  ‘Ordinair breukenprotocol van de stad en heerlijkheid Borculo’, 1795-1706. Hieraan gaat vooraf 1682-1685. Kladprotocollen.  009abc  009
10. ‘Ordinair breukenprotocol van de stad en heerlijkheid Borculo’, 1708-1721 010abc 010
11. ‘Ordinair breukenprotocol van de stad en heerlijkheid Borculo’, 1721-1737 011abc 011
12. ‘Ordinair breukenprotocol van de stad en heerlijkheid Borculo’ 1737-1751 012abc 012
13. ‘Ordinair breukenprotocol van de stad en heerlijkheid Borculo’, 1750-1760 013abc 013
14. ‘Ordinair breukenprotocol van de stad en heerlijkheid Borculo’, 1760-1786 014abc 014
15. ‘Ordinair breukenprotocol van de stad en heerlijkheid Borculo’, 1787-1811 015abc 015
15a. Bijlagen tot bovengenoemd protocol, 1674-1737

 

16-18. Losse en gedeeltelijk ook op katernen geschreven minuten van akten in het crimineel gerichtsignaat, 1647-1733. 2 pakken.

16. 1647-1685 016
17. 1686-1733 017abc 017
18. Onbekende jaren.
N.B. Ontbreekt [Gelders Archief]

 

19. Minuten van criminele vonnissen, 1643-1747, 1791. 1 omslag.
019abc019  –  aant.

20-40. Informatien en kondschappen voor het stad- en het landgericht, 1639-1810. 20 pakken.
Onbekende jaren tussen 1640-1730.
Hieronder is een gering aantal infomatien en kondschappen in civiele zaken voor stad- en landgericht.

20. 1639-1659 020abc 020 aant.
21. 1660-1669 021abc 021 aant.
22. 1670-1679 022abc 022
23. 1680-1695 023abc 023
24. 1696-1709 024abc 024-I
 24. 1696-1709 024abc-II 024-II
25. 1710-1719 025abc 025
26. 1720-1729 026abc 026
27. 1630-1735 027abc 027
28. 1736-1739 028abc 028
29. 1740-1732 029abc 029
30. 1743, 1744, 1746-1747, 1749 030abc 030
31. 1750-1752 031abc 031
32. 1753-1756 032abc 032
33. 1757-1759 033abc-I 033-I
33. 1757-1759 033abc-II  033-II
34. 1765, 1774, 1775-1777 034abc 034
35. 1778-1800 035abc 035
36. 1781-1789, 1787-1789 036abc 036
37. 1790-1798 037abc 037
38. 1799-1802 038abc 038
39. 1803-1810 039abc 039
40. Onbekende jaren tussen 1640-1730 040abc 040

 

41. ‘Informatien in criminele zaken (processen-verbaal van verhoren), 1807-1811. 1 pak.   041abc– 041
N.B. Die voor het jaar 1807 zijn bij informatien en kondschappen.

42. Kondschappen voor het stadgericht, 1767-1776. 1 omslag.
042abc  –  042
N.B. Volgens aantekening in dorso zijn deze akten na de dood van de secretaris Vatebender in diens boedel buiten de inventaris gevonden en door zijn erven bij het gerecht ingeleverd. De kondschappen voor het landgerecht van 1747 en 1789, die in hetzelfde geval verkeerden, zijn daarna blijkbaar verloren gegaan.

43-71. Dossiers van criminele proceduren voor stad- en landgericht en fragmenten daarvan, 1642-1802. 29 pakken. Specificatie.

43. 1642-1659  043abc_I 043-I   
43. 1642-1659 043abc-II 043-II  
44. 1660-1667 044abc 044  
45. 1670-1675 045abc-I 045-I  
45. 1670-1675 045abc-II 045-II aant. 
46. 1676-1681 046abc 046  aant.
47. 1682-I 047_048abc 047-048  
48. 1682-II 047_048abc 047-048  
49. 1683-1687 049abc 049  
50. 1688-1690 050abc 050  
51. 1691-1695      
52. 1696-1698      
53. 1699-1704 053abc 053  
54. 1704 054abc 054  
55. 1706-1707 055abc 055  
56. 1708-1709 056abc 056  
57. 1712 057abc-I 057-I  
57.  1712 057abc-II 057-II  
58. 1713 058abc 058  
59. 1717-1718 059abc 059  
60. 1720-I 060abc 060  
61. 1720-II 061abc 061  
62. 1721-1723 062abc 062  
63.  1724, 1728 063abc 063  
64. 1729-1746, 1725 064abc 064  
65. 1749 065abc-I 065-I  
65. 1749 065abc-II 065-II  
66. 1752-1769 066abc 066  
67. 1765 067abc-I 067-I  
67. 1765 067abc-II 067-II  
68. 1776-1785 068abc 068  
69. 1786-1788 069abc 069  
70. 1789-1791 070abc 070  
71. 1801-1802 071abc 071  

 

72. Relazen, interrogatoiren, requesten, attestatien, declaratien van gerichtsjura en andere losse stukken bij het stad- en landgericht in criminele zaken ingekomen, 1657-1721. 1 pak.    072abc072

73. Authentieke extracten uit het crimineel gerichtsignaat, geëxploiteerd en daarna met of zonder relaas weer bij stad- en landgericht in criminele zaken ingekomen, 1668-1725.
1 omslag.            073abc073

74. Ingekomen stukken, memorien etc., van de advocaat-fiscaal C.H. Westenberg. Ongeveer het jaar 1800.   074abc074

75. Brieven van gratie, remissie etc. van de heer der heerlijkheid, 1628, 1725 en 1733. 1 omslag.   075abc–  075

76. Register van civiele breuken voor het stadgericht, 1628 en 1709-1724. 1 omslag.    076abc–  076

2. Rechtspraak in civiele zaken

A. Stadgericht

‘Ordinaris prothocol (‘signaat’) van stadsgerichte’;

77-104. Stadsgerichtsignaat, 1633-1810. 28 delen.

77. 1633-1637 077abc 077
77a.
78. 1638-1642 078abc 078
79. 1642-1644 079abc 079
80. 1644-1648 080abc 080
81. 1649-1650 081abc 081
82. 1650-1653 082abc 082 aant.
83. 1653-1654 083abc 083 aant.
84. 1654-1660 084abc 084 aant.
85 1666-1669 085abc 085
86. 1669-1672 086abc 086
87. 1674-1676 087abc 087
88. 1676-1679 088abc 088
89. 1679-1684 089abc 089
89a.
90. 1684-1686 090abc-I 090-I
90. 1684-1686 090abc-II 090-II
91. 1686-1692 091abc-I 091-I
91. 1686-1692 091abc-II Orab091-II
92. 1692-1697 092abc 092
93. 1697-1704 093abc 093
94. 1712-1722 094abc 094
95. 1722-1726 096abc 095
96.  1726-1732 096abc 096
97. 1732-1738 097abc 097
98. 1738-1749 098abc 098
99. 1750-1752
100. 1752-1763 100abc 100
101. 1763-1779 101abc 101
102. 1779-1786
103. 1786-1804
104. 1804-1810

 

105. Klad van het stadsgerichtsignaat, 1639, 1654, 1663-1666, fragmenten. 1 omslag.   105abc–  105

105a. Bijlagen tot bovengenoemd protocol, 1633-1750. 2 omslagen.   105a_abc

106-110. Losse minuten van akten in het stadsgerichtsignaat, 1642-1732 en onbekende jaren. 4 pakken en 1 omslag.

106. 1642-1669 106abc 106
107. 1670-1679 107abc 107
108. 1680-1709 108abc 108
109. 1710-1732 109abc 109
110. Onbekende jaren 110abc 110

 

111. Minuten van civiele vonnissen van het stadsgericht, 1627-1719. 1 pak.   111abc  –  111

112-154. Dossiers van civiele proceduren voor het stadsgericht en fragmenten daarvan, 1627-1797. 43 pakken. Specificatie.

112. 1627-1647  112abc 112
 113.  1648-1649  113abc  113
 114.  1650  114abc  114
 115.  1651-I
 116.  1651-II
 117.  1652-1653  117abc 117
 118.  1654  118abc  118
 119.  1655-1658  119abc  119
 120.  1659-1661
 121.  1662-I  121abc  121 aant.
122. 1662-II  122abc 122 aant.
123. 1663-1665
124 1665-1667
125. 1668  125abc  125 aant.
126. 1669
127. 1670-I
128. 1670-II
129. 1671-I
130. 1671-II
131. 1672-1676
132. 1677-1678
133. 1679
 134. 1680
 135. 1681
 136. 1682-1683
 137. 1684-1685
 138. 1686
 139. 1687-1690
 140. 1691
 141. 1692-I
 142. 1692-II
 143. 1692-III
 144. 1693 144abc 144
 145. 1694 145abc 145
 146. 1695-1696 146abc 146
 147. 1697-1699
 148. 1702, 1704, 1705
 149. 1712-1716
 150. 1719 en 1722 150abc 150
 151. 1725 [1693-1725] 151abc 151-II
 152. 1728 152abc 152
 153. 1729, 1733, 1734, 1737, 1738, 1742 153abc 153
 154. 1767, 1776, 1777, 1780, 1782, 1784-1786, 1788, 1789, 1797
Niet duidelijk tot welke processen deze stukken behoren.
154abc 154

 

155. Losse minuten van attestatiën, en certificatiën door het stadsgericht, meest in civiele zaken, 1663-1730, en onbekende jaren. 1 omslag.   155abc–  155

156. Authentieke kopieën van attestatiën en certificatiën  door het stadsgericht geëxploiteerd en daarna met of zonder relaas weer bij het stadsgericht ingekomen, meest in civiele zaken, 1680-1730. 1 omslag.   156abc–  156

157. Authentieke kopieën van gerechtelijke weten van het stadsgericht, geëxploiteerd en daarna met of zonder relaas weer bij het stadsgericht ingekomen, meest in civiele zaken, 1676-1697. 1 omslag.   157abc–  157

158. Authentieke extracten uit het stadsgerichtssignaat, geëxploiteerd en daarna met of zondere relaas weer bij het stadsgericht ingekomen, meest in civiele zaken, 1626-1756. 1 omslag.   158abc–  158

159. Rekesten aan het stadsgericht, voor zover in handen van twee rechtsgeleerden gesteld met hun advies, overigens met apostille, 1605-1763. 1 omslag.   159abc–  159
N.B. Kunnen ook voluntaire rechtspraak betreffen.

B. Landgericht

160-221. ‘Orinaris landgerichtprothocol’.  Landgerichtssignaat, 1483-1811. 56 delen en 5 omslagen.

160. 1483-1495. Pdf-bestanden van originelen:
fol. 01-05; fol. 06-10; 11-15; 16-20; 21-22; 23-27; 28-30; 31-36; 37-40; 41-42; 43-47; 48-50
 161.  1504-1516
 162.  1518-1527
 163.  1629-1632
 164.  1633-1635
 165.  1635-1638
 166.  1639 nov. 8 – dec. 17 166abc 166
 167.  1642-1644  167abc  167 aant.
 168.  1645-1647  168abc  168
 168a  1 omslag
169. 1647-1650
170. 1650-1651
171. 1651-1654
172. 1654 mrt 3-juli 1. Katerns in omslag.
173. 1654 okt 31-1656 juli 9
174. 1657 april-juni 23. Katern in omslag.
175. 1657 okt 13 – 1660
176. 1659-1662
177. 1661-1662
178. Ontbreekt [GA]
179. 1664-1665
180. 1666-1667
181. 1667-1670
182. 1670-1674 feb 6
183. 1674 juni 24 – 1675 juli 12
184. 1674 juli 20 – 1675 mrt 11. Fragmenten in omslag.
185. 1674 aug 28 – 1675 dec 11. Fragmenten in omslag.
186. 1675 juni 29 – 1676 186abc 186
187. 1676-1678 187abc 187
188. 1678-1689 188abc 188
189. 1680-1682 189abc 189
190. 1682-1684 190abc 190
191. 1684-1685 191abc 191
192. 1686-1688. Fragmenten in omslag, beschadigd.
193. 1688-1690 193abc 193
194. 1690-1693 194abc 194
195. 1693-1697. Index
196. Ontbreekt [GA]
197. 1702-1708
198. 1708-1719
199. 1719-1722 199abc 199
200. 1722-1725 200abc 200
200a. 1725-1730 200Aabc 200a
201. 1730-1732 201abc 201
202. 1732-1734
203. 1734-1736
204. 1736-1737
205. 1737-1739. Index 205abc 205
206. 1739-1742
207. 1743-1746
207. 1743-1746 207abc-II 207-II
208. 1747-1750 208abc 208
209. 1751-1755 209abc 209
210. 1755-1758 210abc 210
211. 1758-1761 211abc 211
212. 1762-1766 212abc 212
213. 1766-1769 213abc 213
214. 1769-1777 214abc 214
215. 1777-1781 215abc 215
216. 1781-1784 216abc 216
217. 1784-1791 217abc 217
218. 1791-1800 218abc 218
219. 1800-1804 219abc 219
220. 1804-1808
221. 1808-1811
221a. Bijlagen bij het Landgerichtsprotocol, z.j.
222. Klad van het Landgerichtssignaat, 1755. 1 omslag.

 

223-232. Losse minuten van akten in het landgerichtssignaat, 1638-1799 en onbekende jaren. 9 pakken en 1 omslag.

223.  1638-1665 223abc 223
 224.  1666-1669 224abc-I  224-I
 224.  1666-1669 224abc-II  224-II
 225.  1670-1675  225abc  225
 226.  1676-1679
 227.  1680-1699
 228.  1700-1719
 229.  1720-1733
 230.  1772-1777, 1779-1780
 231.  1790-1799
232. Onbekende jaren. 1 omslag

 

233. Minuten van civiele vonnissen van het landgericht, 1641-1732. 1 pak. Index.

234-322. Dossiers van civiele proceduren voor het landgericht en fragmenten daarvan, 1618-1810 en onbekende jaren. 89 pakken. Specificatie.

263abc-IIÈ

234.  1618-1636
 234.  1618-1636 234abc-II  234-II
 235.  1641-1643  235abc  235
 236.  1644-1648 236abc-I  236-I
 236.  1644-1648 236abc-II  236-II
 237.  1649-1653  237abc 237
 238.  1654  238abc  238
 239.  1655  239abc-I  239-I
 239.  1655 239abc-II  239-II
 240.  1656  240abc  240
241. 1657-I 241abc 241
242. 1657-II 242abc-I 242-I
242. 1657-II 242abc-II 242-II
243. 1658-1659 243abc 243
244. 1660 244abc 244
245. 1661-I 245abc-I 245-I
245. 1661-I 245abc-II 245-II
246. 1661-II 246abc-I 246-I aant.
246. 1661-II 246abc-II 246-II aant.
247. 1662 247abc 247 aant.
248. 1663-I 248abc 248
249. 1663-II
250. 1664
251. 1665-1667
252. 1668-I 252abc-I 252-I
252. 1668-I 252abc-II 252-II
253. 1668-II 253abc 253
254. 1669-1670 254abc-I 254-I
254. 1669-1670 254abc-II 254-II
255. 1671-I 255abc-I 255-I
255. 1671-I 255abc-II 255-II aant.
256. 1671-II 256abc 256 aant.
257. 1671-III 257abc 257 aant.
258 1672-I
258. 1672-I 258abc-II
259. 1672-II 259abc 259
260. 1673-1674 260abc 260
261. 1675 261abc-I 261-I
261. 1675 261abc-II 261-II
262. 1676-I 262abc 262
263. 1676-II 263abc-I 263-I
 263. 1676-II  263abc-II  263-II
264. 1677-I 264abc 264
265. 1677-II 265abc 265
266. 1678 266abc-I 266-I
266. 1678 266abc-II 266-II
267. 1679 267abc 267
268. 1680 268abc 268
269. 1681-1682 269abc 269
270. 1683-I 270abc 270
271. 1683-II 271abc 271
272. 1683-III 272abc-I 272-I
272. 1683-III 272abc-II 272-II
273. 1683-IV 273abc 273
274. 1684-I 274abc-I 274-I aant.
274. 1684-I
 275.  1684-II
 276.  1684-III
 277.  1684-IV
 278.  1685
 279.  1686
 280.  1687
 281.  1688
282. 1689-I
283. 1689-II
283. 1689-II 283abc-II 283-II
284. 1690 284abc 284
285. 1691 285abc-I 285-I
285. 1691 285abc-II 285-II
286. 1692-1693 286abc 286
287. 1694 (1683)? 287abc-I 287-I
287. 1694 (1683)? 287abc-II 287-II
288. 1695 288abc 288
289. 1696 en 1698 289abc-I 289-I
289. 1696 en 1698 289abc-II 289-II
290. 1699-I 290abc 290
291. 1699-II 291abc 291
292. 1700, 1702, 1704-1705 292abc 292
293. 1706 293abc 293
294. 1711 294abc 294
295. 1712-1714 295abc 295
296. 1715-I 296-I 296-I
296. 1715-I 296abc-II 296-II
297. 1715-II 297abc
298. 1715-III 298abc 298
299. 1717,1719-1721 299abc 299
300. 1722-I
301. 1722-II, 1723-I 301abc-I 301-I
 301. 1722-II, 1723-I 301abc-II 301-II
302. 1723-II 302abc 302
303. 1724, 1725, 1728 303abc 303
304. 1729 304abc 304
305. 1730-1731 305abc-I 305-I
305. 1730-1731 305abc-II 305-II
306. 1732-1735 306abc-I 306-I
307. 1736-1737 307abc 307
308. 1738-1740 308abc 308
309. 1742, 1744, 1746 309abc 309
310. 1747-1748 310abc-II 310-II
311. 1749-1750 311abc 311
312. 1751, 1752, 1755 312abc-II 312-II
313. 1760, 1761, 1763, 1765 313abc 313
314. 1766-1767 314abc 314
315. 1768, 1769, 1774, 1776
316. 1777 en 1779
317. 1780
318. 1781-1783 318abc 318
319. 1784-1785 319abc 319
320. 1786-1787 320abc 320
321. 1790, 1792, 1801, 1810 321abc 321
322. Onbekende jaren
322a Varia, niet duidelijk tot welke processen deze stukken behoren.

 

323. Losse minuten van attestatiën en certificatiën door het landgericht, meest in civiele zaken, 1647-1731. 1 omslag.

324. Authentieke kopieën van attestatiën en certificatiën door het landgericht geëxploiteerd en daarna met of zonder relaas weer bij het landgericht ingekomen, meest in civiele zaken, 1663-1795. 1 omslag.

325. Authentieke kopieën van gerechtelijke weten van het landgericht, geëxploiteerd en daarna met of zonder relaas weer bij het landgericht ingekomen, meest in civiele zaken, 1602-1692. 1 omslag.

326. Authentieke extracten uit het landgerichtssignaat, geëxploiteerd en daarna met of zonder relaas weer bij het landgericht ingekomen, meest in civiele zaken, 1640-1773. 1 omslag.

327. Protocol van volmachten, 1803-1811.   327abc  –  327
N.B. Betreft Eibergen.

328. Rekesten aan het landgericht, voor zover in handen van twee rechtsgeleerden gesteld, met hun advies, overigens met apostille, 1701-1739. 1 omslag.
N.B. Kunnen ook voluntaire rechtspraak betreffen.

C. Gericht voor kleine zaken

329-330. ‘Protocol van geringe saaken’, 1774-1811. 2 delen.

 329. 1774-1796  329abc 329
 330.  1797-1811 330abc  330

D. Stukken waarvan niet meer of niet dan met grote moeite is uit te maken, of zij tot het archief van het ordinair stad- of landgericht behoord hebben

331. Klad van de stad- en landgerichtsprotocollen, zo in contentieuze als in voluntaire rechtspraak, 1675 dec 13 – 1685 dec 4. 1 pak.   331abc  –  331  –  aant.

332. Losse minuten van akten in het stad- of het landgerichtssignaat, 1661-1732 en onbekende jaren. 1 omslag.
332abc  –   332  –  aant

333. Minuten van civiele vonnissen van het stad- of het landgericht, 1627-1679.   Specificatie.   333abc –  333

334. Fragmenten van minuten van vonnissen van het stad- of landgericht, 1623-1719 en onbekende jaren. 1 omslag.   334abc –  334

335-336. Dossiers van civiele proceduren voor stad- of landgericht en fragmenten daarvan, 1635-1722. 2 pakken. Specificatie.

 335.  1635-1667 335_336abc 335-336 aant.
 336.  1668-1722 en onbekende jaren  335_336abc  335-336  aant.

 

337-347. Fragmenten meest van dingtalen, in processen voor stad- of landgericht daarbij ingekomen, 17de en 18de eeuw. 11 pakken.

 337. 1684-1695 en ongedateerd 337abc 337
 338.  1696 en ongedateerd  338abc-II  338-II
 339.  1690-1725 en ongedateerd  339abc  339
 340.  1673-1719 en ongedateerd  340abc  340
 341.  1618-1675  341abc 341
 342.  1640-1669  342abc  342
 343.  1667-1724 en ongedateerd  343abc  343
 344.  1602-1725  344abc  344
 345.  1671-1783 en ongedateerd  345abc  345
 346.  1649-1728 en ongedateerd  346abc  346
347. 1457-1674 en ongedateerd 347abc 347

 

348-357. Losse of losgeraakte bijlagen van stukken, meest van dingtalen, in processen voor stad- of landgericht daarbij ingekomen, 17de en 18de eeuw. 10 pakken.

348.  1643-1699, 1711 348abc 348
 349.  1542, 1641-1767  349abc  349
 350.  1618-1711  350abc-I  350-I
 350.  1618-1711  350abc-II  350-II
 351.  1611-1719  351abc  351
 352.  1617-1730  352abc  352
 353.  1624-1723  353abc  353
 354.  1602-1730  354abc  354
 355.  1499-1731  355abc  355
 356.  1604-1703  356abc  356

 

358. Zegels en andere omslagen, welke gediend hebben voor stukken bij stad- en landgericht, meest in civiele zaken, ingekomen, 17de en 18de eeuw. 1 omslag.

359. Authentiek en eenvoudige kopieën van vonnissen van stad- of landgericht, 1634-1758. 1 omslag.

360. Originele volmachten, ingekomen bij stad- of landgericht, meest in civiele zaken, 1602-1807. 1 omslag. 360abc – 360

361. Originele attestatiën en certificatien, ingekomen bij stad- en landgericht, meest in civiele zaken, 1603-1730. 1 omslag. 361abc – 361

362. Originele schuldbrieven, declaraties, kwitanties, relazen en dergelijke stukken, ingekomen bij stad- of landgericht, meest in civiele zaken, 1609-1737, en onbekend jaren. 1 omslag. 362abc – 362

363. Originele interrogatoiren, ingekomen bij stad- of landgericht, 1627-1719. 1 omslag. 363abc – 363

364. Sententies van vreemde gerechten en allerlei andere authentieke akten, ingekomen bij stad- of landgericht, meest in civiele zaken, 1597-1749 en onbekende jaren. 1 pak.  364-I-abc – 364-I   –  (II) 364abc –  364

365. Eenvoudige kopieën van akten en fragmenten daarvan, ingekomen bij stad- of landgericht, meest in civiele zaken, 1602-1728. 1 omslag.   365abc  –  365

366. Dossiers en losse akten omtrent civiele proceduren voor stad- of landgericht tussen de jaren 1742 en 1801 gevoerd, waarschijnlijk afkomstig van de advocaten Westenberg te Lochem. 1 pak.   366abc –  366
N.B. Op 23 augustus 1811 ter secretarie van Borculo overgebracht door de gewezen landschrijven van het scholtambt Lochem. C.H. Westenberg was o.a. advocaat-fiscaal der heerlijkheid Borculo en landschrijver van het scholtambt Lochem.

367. Rekesten aan de heer der heerlijkheid in civiele zaken en door deze gesteld in handen van stad- of landgericht, provisoren van Geesteren, secretaris etc., om bericht, 1617-1672. 1 omslag.          367abc  –  367

E. Stadsappellationsgericht
Het stadsappellationsgericht werd gehouden aan de Haverbrug door de drost als gecommitteerd appellationsrichter met drie rechtsdoctoren als assessoren, aan wie twee andere doctoren geassumeerd waren. Men appelleerde aan dit gerecht van zaken, voor het ordinaire stadgericht geventileerd. Het wordt reeds in het jaar 1650 en nog in het jaar 1726 genoemd, maar rechtszaken kwamen zelden voor (interrogatoir d.d. 2 november 1705). In geval van appel genoot het gerecht aanstonds van de appellant een aam wijn, later door vijftig gulden vervangen.

368. Drie dossiers omtrent civiele proceduren voor het stadsappellationsgericht, 1655, 1687, 1725. 1 omslag.   368abc  –  368

F  Stukken, omtrent appellen naar elders

369. Dossiers van appelproceduren van het ordinair landgericht op het appellationsgericht van de graafschap Zutphen en fragmenten daarvan, 1661, 1664, 1670. 1 omslag.   369abc  –  369

3. Vrijwillige rechtspraak
In zaken van vrijwillige rechtspraak waren stad- en landgericht op dezelfde wijze samengesteld en zaten terzelfder plaatse als voor de civiele contentieuze rechtspraak het geval was.

A   Stadsgericht
370-388. “Protokol van opdragten ten stadgerigte”, 1634-1811. 15 delen en 4 omslagen.
N.B. Voor de akten van 1668 zie men het crimineel gerichtssignaat van stad- en landgericht van 1674-1677. Voor de akten van 1674-1701 zie men het protocol van opdragten ten landgerichte van deze jaren. Sedert 1696 zijn in dit protocol ook de testamenten voor het stadgericht geregistreerd.

370.  1634-1643  370abc  370
 371.  1646-1650  371abc  371
 372.  1654-1656. Katerns in omslag  372abc  372
 373.  1663-1665. Katerns in omslag 373abc  373
 374.  1665-1668. Katerns in omslag  374abc  374
 375.  1671. Katerns in omslag.
N.B. Niet verfilmd vanwege de zeer slechte materiële toestand
 376.  1674-1677  376abc 376
 377.  1677-1682  377abc  377
 378.  1682-1689  378abc  378
 379.  1689-1697  379abc  379
1697-1701. Zie protocol van opdrachten ten landgerichte, inv.nr. 410
380. 1701-1716. Met index 380abc 380
381. 1716-1726. Met index 381abc 381
382. 1726-1739. Met index 382abc 382
383. 1739-1752. Met index 383abc 383
384. 1752-1767. Met index 384abc 384
385. 1767-1777. Met index
386. 1777-1782. Met index
387. 1782-1791. Met index
388. 1791-1811. Met index

 

389. Protocol van testamenten ten stadsgerichte, 1674-1696.  1 deel.   389abc  –  389

390-391. Losse minuten van akten in het protocol van opdrachten ten stadsgerichte, 1650-1811. 2 pakken.

390. 1650-1733 390abc  390 aant.
 391.  1799-1811 391abc-I  391-I  aant..
391. 1799-1811 391abc-II 391-II

 

392. Losse minuten van testamenten ten stadsgerichte, 1697-1732. 1 omslag.   392abc  –  392  –  aant.

393. Wezenprotocol der stad Borculo, 1757-1775. 1 deel.   393abc  –  393  –  aant.
N.B. Vóór 1757 werden de akten geregistreerd in het protocol van opdrachten ten stadsgerichte. Ná 1775 werden de akten geregistreerd in het wezenprotocol van het ambt Borculo.

394. Minuten van verkopingen ten overstaan van het stadsgericht, 1665-1724. 1 omslag.     aant.

B. Landgericht

395-441. ‘Protokol van opdragten en bezwaren ten landgerichte’; ‘Prothocol van affectatie der heerlijkheid (des drostambts) Borculo’, 1627-1811. 44 delen en 3 omslagen.
N.B. Bevat mede het protocol van opdrachten ten stadsgerichte van 1674-1701.

395. 1627-1630
 396.  1631-1635
 397.  1636-1642
 398.  1642-1643 398abc 398
 399.  1644-1649  399abc  399
 400.  1655-1661  400abc  400
 401.  1657-1662  401abc  401
 402.  1662-1663 sept-okt. Fragmenten in omslag
 403.  1663 okt-dec. Fragmenten in omslag
 404.  1665 juni 21-22. Fragmenten in omslag
405. 1666-1668
406. 1674-1677
407. 1677-1682 407abc 407
408. 1682-1689 408abc 408
409. 1689-1696 409abc 409
410. 1697-1701 410abc 410 aant.
411. 1701-1708 411abc 411 aant.
412. 1708-1717 412abc 412
413. 1717-1724 413abc 413
414. 1724-1728 414abc 414
415. 1728-1731 415abc 415
416. 1731-1735 416abc 416
417. 1735-1738 417abc 417
418. 1738-1742 418abc 418
419. 1742-1749 419abc 419
420. 1749-1752 420abc 420
421. 1752-1757
422. 1757-1761
423. 1761-1764 423abc 123
424. 1764-1767 424abc 424
 425.  1767-1771  425abc  425 aant.
 426.  1771-1775  426abc  426 aant.
 427.  1775-1778  427abc  427
 428.  1778-1781  428abc  428
 429.  1781-1782  429abc  429
 430.  1782-1784  430abc  430
 431.  1784-1787  431abc  431
 432.  1787-1790  432abc  432
 433.  1790-1791  433abc  433
 434.  1792-1794  434abc  434
 435.  1794-1797  435abc  435
 436.  1797-1800
 437.  1800-1802
 438.  1802-1803
 439.  1803-1805
 440.  1805-1808  440abc  440
 441.  1808-1811  441abc  441

 

441a. Bijlagen tot het protocol van opdrachten en voor het landgericht, 1674-1781. 1 pak.   441A-abc  –  441A  –  aant.

442-449. Losse minuten van akten, opgenomen in het protocol van opdrachten ten landgerichte, 1633-1809. 8 pakken.

442. 1633-1665 442abc 442 aant.
 443.  1666-1674  443abc  443 aant.
 444.  1675-1692  444abc  444
 445.  1693-1714  445abc  445
 446.  1715-1733  446abc  446
 447.  1776-1780  447abc  447
 448.  1804-1807
 449.  1808-1809

 

449a. Volmachten, 1727, 1803. 1 omslag.

450. Losse minuten van testamenten voor stad- en landgericht, 1640-1696. 1 pak.   450abc  –  450

451. Losse minuten van testamenten voor het landgericht, 1696-1733. 1 omslag.   451abc  –  451

452-461. ‘Wesenprotocol des ambts Borculo’, 1757-1811. 10 delen.
N.B. Vóór 1757 werden de akten geregistreerd in het protocol van opdrachten ten landgerichte. Na 1777 feb. 18 werden in dit protocol ook geregistreerd de akten van het wezenprotocol der stad Borculo.

452. 1757-1776
N.B. Uittreksels zijn hier te vinden
452abc  452
 453.  1776-1782  453abc  453
 454.  1782-1786  454abc  454
 455.  1786-1789  455abc  455
 456.  1789-1792  456abc  456
 457.  1792-1795  457abc  457
 458.  1795-1802  458abc  458
 459.  1802-1805. Index
 460.  1806-1808. Index
461. 1808-1811. Index

 

462-464. Losse minuten van akten in het wezenprotocol van het ambt Borculo, 1797-1811. 3 pakken.

462.  1797-1802  462abc 462 aant.
 463.  1807  463abc  463  aant.
 464.  1809-1811  464abc  464 aant.

 

465. Momboirsrekeningen, 1809-1810. 1 omslag.
N.B. Niet gevonden (1949)

466-468. Magescheiden voor stad- en landgericht (ingeleverde en minuten), 1776-1790. 3 pakken.

 466.  1776-1780 466abc 466
 467.  1781-1784  467abc  467
 468.  1785-1790
468-II 1785-1790 468abc-II 468-II

 

469. Minuten van verkopingen ten overstaan van het landgericht, 1660-1723.  1 omslag.   469abc  –  469

 

C.  Stukken, waarvan niet meer of niet dan met grote moeite is uit te maken, of zij tot het archief van het stad- of landgericht in vrijwillige rechtspraak behoord hebben

470.  Losse minuten van akten in het protokol van opdrachten ten stad- of landgerichte, 1680-1723 en onbekende jaren.  1 omslag.   470abc –  470

471. Stukken bij stad- of landgericht ingekomen ’ter protocollatie,’ 1660-1732.    471abc  –  471

472. Testamenten bij stad- of landgericht ingekomen, 1617-1709.  1 omslag.   472abc  –  472
N.B. Bijgevoegd zijn 8 ongeopende besloten testamenten (1727-1790) en 12 geopende besloten testamenten (1666-1791) voor stad- of landgericht, die vanouds bijeen bewaard zijn.

473. Momboirsrekeningen en daarbij behorende papieren, 1667-1731.  1 omslag.   473abc  –  473

474-475. Boedelpapieren bij stad- of landgericht ingekomen, 17de en 18de eeuw.   474-475abc –  474-475

476. Originele magescheiden of authentieke kopieën daarvan, 1614-1725.  1 omslag.   476abc  –  476

477. Originele huwelijksvoorwaarden of authentieke kopiën daarvan, 1625-1747.  1 omslag.   477abc  –  477

478. Minuten van verkopingen ten overstaan van stad- of landgericht gehouden, 17de en 18de eeuw.  1 omslag.   478abc  –  478

478a. Conditiën en voorwaarden van publieke verkopingen en verpachtingen; minuten van de verkoping of verpachting; oproepen tot het bijwonen van holtingen, 1810.  1 pak.
N.B. In 1958 ontvangen van de gemeente Borculo.

479. Kopieën van verkopingen ten overstaan van stad- of landgericht gehouden, 1655-1723.  1 omslag.   479abc  –  479

480. Originele koop- en pachtbrieven, 1611-1763.  1 omslag.   480abc  –  480

4   Huishoudelijke zaken

481.  Minuten van uitgaande stukken, 1676-1720.  1 omslag.   481abc  –  481

482. Missiven van het Hof, van de Staten van het kwartier, van de magistraat van de stad Zutphen etc. aan de heer of het gerecht in zake het statutum personale 1603; passeren van akten op naam van graaf Joost van Limburg en Bronkhorst 1615; uitleg van een strafplaccaat 1668; stadsappellationsgericht 1691; passeren van voluntaire acten 1726.  1 omslag.   482abc  –  482

483.  Missiven en memoriën enz. bij de secretaris-landschrijver ingekomen, 17de en 18de eeuw.  1 omslag.   483abc  –  483

484. Rekesten van hooggericht en stadgericht aan de heer der heerlijkheid omtrent uitoefening der rechtsmacht, 1682-1687 en eind der 17de eeuw.  1 omslag.   484abc  –  484

485. Stukken betreffende een geschil tussen de heer der heerlijkheid en de magistraat van Borculo omtrent schouw en criminele justitie, omstreeks het jaar 1706.  1 omslag.   485abc  –  485

486. Brieven requisitoriaal ten stadsgerichte, 1623, 1720, 1783 en 1789.  1 omslag.   486abc  –  486

487. Brieven, requisitoriaal ten landgerichte, 1677-1716, 1781-1789.  1 omslag.   487abc  –  487

488. Rekest van het landgericht aan de schout van Zutphen tot het verlenen van aarde, 1666.  1 omslag.   488abc  –  488

489. Rekesten aan het Hof van Gelderland en door dit in handen gesteld van het Borculosche landgericht om hierop te zeggen, 1667-1686.  1 omslag.   489abc  –  489

490. Publicatiën te Borculo binnen de stad of binnen de voogdijen afgekondigd, 17de en 18de eeuw.  1 omslag.   490abc  –  490

491. Lastgevingen aan de gerichtsboden en voogden tot insinuatie, hunne relazen, verklaringen daaromtrent enz. 17de en 18de eeuw.  1 omslag.   491abc  –  491

492. Relazen van vreemde gerechtsdienaren van insinuatiën ten behoeve der Borculosche gerichten, 17de en 18de eeuw.  1 omslag.   492abc  –  492

493. Insinuatiën ten behoeve van vreemde gerechten ter Borculo uitgebracht en daar ter secretarie gebleven, 1676-1702.  1 omslag.   493abc  –  493

494. Stukken betreffende wrakingen van schepenen, en van rechtsgeleerden geroepen tot het uitbrengen van advies, 17de eeuw.  1 omslag.   494abc  –  494

495. Kwitanties voor ordel- en adviesgeld, 17de eeuw.  1 omslag.   495abc  –  495

496. Opgaven van gerechtsjura van rechter, secretaris-landschrijver, voogden enz., memoriën en kwitanties daaromtrent, 17de eeuw.  1 omslag.   496abc  –  496–  aant.

497. Simpele kopie van een rekest der advocaten van het kwartier van Zutphen aan de Staten van dit kwartier omtrent het halen buiten het kwartier van sententiën door ordeldragers, niet gedateerd.  1 omslag.   497abc  –  497

498. Authentieke kopie van een attestatie van de oud-secretaris-landschrijver van Borculo dr. Engelbert Hoevel omtrent het verlijden van akten, 1687 oct. 17.  1 omslag.   498abc  –  498

499. Getekende attestaties van burgemeesters, schepenen en raad der stad Borculo ten verzoeke van de advocaat-fiscaal, dat de meeste ingezetenen en ook zij ter oorzake van de Munsterse oorlog uit Borculo zijn weggevlucht, 27 dec. 1675.  1 omslag.   499abc  –  499
N.B. De akte is later gebruikt voor een attestatie de vita d.d. 4 jan. 1676 oude stijl.

500.  Stukken, bestemd tot expeditie, maar die waarschijnlijk de secretarie niet verlaten hebben; memoriën, kladden, concepten van de secretaris, 17de eeuw en 18de eeuw.  1 omslag.   500abc  –  500–  aant.

501. Decharges voor secretaris en fiscaal, 1660-1671.  1 omslag.   501abc  –  501

502. Fragment van een formulier- boek voor akten ten overstaan van stad- of landgericht, 17de eeuws.  1 omslag.   502abc  –  502–  aant.

503. Brieven, aantekeningen en andere papieren, waarvan het verband met de rechterlijke archieven niet is vast te stellen, 17de en 18de eeuw.  1 omslag.   503abc  –  503  –  aant.

504. Oude inventarissen, eind der 17de eeuw en 1711.  1 omslag.   504abc  –  504  – aant.

505. Schouwverbalen van het hooggericht, 1676, 1678, 1689, 1695 en 1705.  1 omslag.

506. Perkamenten overdrachtsbrieven van onroerende goederen, 17de en 18de eeuw.  1 omslag.

507. Min of meer volledige dossiers van proceduren voor vreemde gerechten, Groenlo, Haaksbergen, Ruurlo, Winterswijk, waarvan niet is na te gaan, hoe zij in het oud-rechterlijk archief van Borculo gekomen zijn, 17de en 18de eeuw.   1 pak. N.B. Niet verfilmd.

508. Varia.   508-509abc  –  508-509  –  aant.
N.B. Één bestand met inv.nr. 509.

509 Aantekeningen betreffende de inventarisatie.   508-509abc  –  508-509 – aant.
N.B. Één bestand met 508.