SSHB-publicaties (1991-2008)

Jarenlang hing dit bord bij de collectie mircofilms in de Borculose Bibliotheek in het Hof aldaar.
Jarenlang hing dit bord bij de collectie mircofilms in de Borculose Bibliotheek in het Hof aldaar.

In 1992 werd de Stichting Stad en Heerlijkheid Borculo (SSHB) opgericht. De Stichting had tot doel archieven betreffende Stad en Heerlijkheid Borculo die zich niet in Borculo zelf bevonden, op microfilm te zetten en aan het publiek ter inzage te geven in een openbaar toegankelijk gebouw. Vanaf het begin tot augustus 2016 konden de films geraadpleegd worden in de Openbare Bibliotheek van Borculo. Zie daarover hier en hier.
De SSHB werd in augustus 2016 opgeheven. In de jaren 1992 tot en met 2008 werden ook publicaties uitgegeven. Het betreft:

Markeboek BeltrumI. Bronnenpublicaties

 • A.G.B. Koster, Markeboek van de buurschap Dijcke, 1698-1784.
  Bronnenpublicatie nr. 1 (1992). Met een inleiding, kaart, foto’s, literatuuropgave en een index.
 • Nelly Oostrik, Markeboek van de voogdij Beltrum, 1685-1784.
  Bronnenpublicatie nr. 2 (1995). Met een inleiding, kaart, foto’s, tabellen, verklarende woordenlijst en een index op persoons-, familie-, boerderij- en veldnamen.
 • Bennie te Vaarwerk, Rekeningen van het ambt Lichtenvoorde en van de Lichtenvoordse goederen in het ambt Bredevoort, Pasen 1519 – Pasen 1520, Martini 1553 – Martini 1554 en Martini 1554 – Martini 1555.Martini 1555. Bronnenpublicatie nr. 3 (1998). Met inleiding, verklarende woordenlijst en een index op persoons- en familienamen en toponiemen.
 • Breukenprotocol der stad en heerlijkheid Borculo.
  Bronnenpublicatie nr. 4. Twee delen (1999). Met een inleiding, verklarende woordenlijst en een index op persoons-, familie,- boerderij- en huisnamen.
 • Bronnen voor de bevolkingsgeschiedenis van stad en schependom Borculo, ca. 1600-1811.
  Bronnenpublicatie nr. 5, eerste deel. Transcriptie en bewerking: A.J. Derking en B.H.M. te Vaarwerk, m.m.v. mw. D. Lamé-de Wit.
 • Bennie te Vaarwerk, Rekening van de Heerlijkheid Borculo over 1580-1581. Bronnenpublicatie 6 (2008). Met een inleiding en index.

KR 12 Keunen Hof NeedeII. De Kleine Reeks
De Kleine Reeks was een jaarboekachtige uitgave van de Stichting Stad en Heerlijkheid Borculo, die verscheen tussen 1991 en 2007. In totaal zijn 13 nummers verschenen. In de Kleine Reeks werden korte bijdragen gepubliceerd, soms in de vorm van artikelen, andere keren kleinere bronnenpublicaties.
Aanvankelijke ondertitel: Verhalen over de geschiedenis van Stad en Heerlijkheid Borculo, later: Bijdragen tot de geschiedenis van Stad en Heerlijkheid Borculo.

Inhoudsopgave van de delen 1 (1993) – 13 (2007):

 • Deel 1 (1993). Heerlijk Borculo. Historische beschrijvingen bij de objecten die zijn opengesteld ter gelegenheid van Open Monumentendag op 11 september 1993; Het bestuur van de steden Borculo en Eibergen in het laatste kwart van de 18e eeuw; Een lijst van Joodse ingezetenen van de heerlijkheid Borculo uit 1783; Een geschiedenis van het goed Elberink in de buurschap Heure onder de voogdij van Geesteren; Genealogisch onderzoek in de collectie van de Stichting Stad en heerlijkheid Borculo.
 • Deel 2 (1994). Goederenlijst van het Mensink te Geesteren in 1806; Goederenlijst van het kasteel Borculo in 1820; De havezathe de Hoeve omstreeks 1810; Archeologisch onderzoek naar de restanten van de “havesathe Fokkinck” in het Hambroek te Borculo in 1990.
 • Deel 3 (1995). Een lijst van Nederbourgondische goederen in de heerlijkheid Borculo uit 1583; Een nazaat van De Ruyter te Borculo begraven; Een bijdrage tot de geschiedenis van het kasteel en de stad Lichtenvoorde (16e-18e eeuw); De veroordeling van een “zeer slecht vrouwspersoon”; Kwamen de heren van Borculo uit Eibergen?
 • Deel 4 (1996). “Lijden”, waartoe het kappen van hout kan leiden; Het Aamschot: zomerresidentie van graaf Joost van Bronkhorst en gravin Maria van der Hoya; De bezetting van Borculo door de bisschop van Munster in 1665; Lijsten van weerbare ingezetenen van Eibergen en Beltrum uit 1784; Een afgeketste aankoop van de heerlijkheid Borculo in 1736.
 • Deel 5 (1997). Een huwelijk beneden de stand; Verdacht van diefstal van hout en de gevolgen; Borculose sprokkels; Kerkelijk Borculo bij de aanvang van de tweede Munsterse bezetting in 1672; Het oudste schattingsregister van de heerlijkheid Borculo (1553/1554).
 • Deel 6 (1999). Een Berkelkaart uit de periode 1586-1616, door B.H.M. te Vaarwerk; Ottensteinse leenaantekeningen, door A.J.H. Kamps; Hernieuwde kennismaking met de Borculose Saksenspiegel, door W.J. Mentink; Borculose sprokkels, korte bijdragen van verschillende auteurs; De tweede Reformatie in de heerlijkheid Borculo. bewerking van een lezing op 9 maart 1999 in de kerk van Zwilbroek, door B.H.M. te Vaarwerk.
 • Deel 7 (2000). De pachters van het erve Lubberdink in Geesteren en hun godsdienst, door Jot van Zuidam-Lubberdink m.m.v. Dick van Zuidam; economisch terrein,  door W.J. Mentink; de Vos. Belastingheffing in 1764 en de problemen ermee in Geesteren door G.A. Spliethof-de Vos; Onderzoek naar Joodse voorouders, door Dick van Zuidam; Het Beltrumse erf en “havezathe” Groot Horstwijk, door Bennie te Vaarwerk.
 • Deel 8 (2002). Alle Heren (en vrouwen) van Borculo, door B.H.M. te Vaarwerk; Toen de kerk van Rietmolen naar Borculo verplaatst zou worden. door B.H.M. te Vaarwerk; Andere tijden, door G.A. Spliethof-de Vos; Havezathe ’t Wolffeler, door B.H.M. te Vaarwerk; Het Ambtsgemeentebestuur van Lochem, 1798-1802, door B.H.M. te Vaarwerk.
 • Deel 9 (2003). Haarlose boeren verzorgden in 1666 Munsterse troepen, door Jan Derking; De jacht in de heerlijkheid Borculo, door Bennie te Vaarwerk; Drie zestiende-eeuwse belastingregisters van de heerlijkheid Borculo en het ambt Lichtenvoorde, door Bennie te Vaarwerk, met medewerking van Henk Nijman; Vreemde vogels. Aantekeningen uit het lidmatenregister van Borculo, 1668-1722, door Bennie te Vaarwerk; Korte bijdragen (Knipkens slaan; Spokerij bij de Lebbenbrugge; Paasvuren; Geen boodschap aan Maria Geboorte; Gerechtelijk gluren; In saaken crimineel; Altaarkwestie te Gelselaar; Prins Adam Jerzy Czartoryski junior; Kostbare vissen).
 • Deel 10 (2004). 1804) en de kloosterbezittingen in stad en heerlijkheid Borculo, door Herman Markink; Doodslag op “Huize Mensinck” te Gelselaar in 1641, door Jan Derking; Rookhoenders, 1593, door Bennie te Vaarwerk; Korte bijdragen: I. Rookverbod; II. Een contraire bestemming voor een in 1681 voldane boete; III. Verplaatsing kermis te Borculo; IV. De toestand van de Borculose watermolen op 1 mei 1642; V. Bank van lening; VI. Wie schrijft, die blijft; VII. Ook vroeger hadden onderwijzers het moeilijk; VIII. Putten en putmeesters in Borculo.
 • Deel 11 (2005). Schade aan de havezate Mensinck te Geesteren in de eerste Münsterse oorlog, door Wilko Mentink;
  Sporen van adellijk wonen in de heerlijkheid Borculo-Lichtenvoorde. Verslag van een excursie langs het oude Borculo boven en onder de grond, door Harry te Walvaart en Bennie te Vaarwerk; Een beschrijving van stad en heerlijkheid Lichtenvoorde uit 1777, door Bennie te Vaarwerk.
 • Deel 12 (2006). L.J. Keunen, “…der grosse und kleine hoff undt darauff bestehendes dorpff Neede…”. De ontwikkeling van de hof en het dorp Neede. Themanummer.
 • Deel 13 (2007). Het erve “Brooks” te Gelselaar, door Jan Derking; Lijst van toponiemen in de heerlijkheid Borculo-Lichtenvoorde. Boerderijnamen, perceelsnamen en plaatsnamen in het heerlijkheid Borculo-Lichtenvoorde, per kerspel geordend, door de redactie (W. Mentink, B. te Vaarwerk, H. te Walvaart).