Borculose sprokkels

Op deze pagina vindt u bronnen, bronbewerkingen en artikelen die (nog) niet onder een van de hoofdthema’s (Geschiedenispagina) ondergebracht kunnen worden.  De onderverdeling is geografisch naar de indeling van de Heerlijkheid Borculo en vervolgens naar thema’s en tijdperken.  Afhankelijk van de hoeveelheid bronnen is een verdere onderverdeling toegepast.

I. De gehele Heerlijkheid Borculo of meerdere onderdelen betreffend

Beheer van Borculo en Lichtenvoorde

Boerderijen

Functionarissen

Gezondheidszorg

 • Transcriptie van een passage uit het oud-rechterlijk archief van de stad Borculo betreffende een breukoperatie in de openlucht op het terrein van het Hof. De patiënt, schaapherder Joan Boumeisters, overleefde de operatie.

Heerlijke rechten

 • Overeenkomst tussen graaf Herman Otto van Limburg en Bronckhorst, als heer van Borculo, en jonker Diederik van Bouloe tot Welmerinck, over het jachtrecht in de heerlijkheid Borculo, 1648. Het Bloo of Welmerink was één van de havezaten van de heerlijkheid Borculo. Hij heeft gestaan op de hoek van de Haarlose Steeg en de Borculoseweg te Neede nabij ’t Giffel. Transcriptie – Twee erven Wenemarynck (over het ontstaan van de havezate Bloo).
 • Een bijzondere uitleg van het heerlijk recht van water en wind uit 1736: Detail Heerlijke rechten 1736


Ingezetenen (dienstverplichtingen, bewoningsgeschiedenis)

Leenzaken

Rechtspraak

Successierechten

 • Samenvattingen van de resoluties van de Gedeputeerden van het Kwartier van Zutphen inzake de collaterale successie, 1768 – 1779. Het betreft besluiten van het dagelijks bestuur van het Kwartier inzake de belastingheffing op vererving van onroerend goed, in de samenvattingen beperkt tot onroerend goed in de heerlijkheid Borculo en (soms) omgeving. De resoluties bevatten een schat een familie- en persoonsnamen, o.a. van erflaters en erfgenamen. Van de eersten soms de overlijdensdatum en/of begraafdatum en -plaats. Ze leggen familierelaties bloot, de omvang en waarde van de nalatenschap, de plaatsen waar deze gelegen waren en de namen van de nagelaten onroerende goederen etc., etc..
  Inv.nr. 341, samenvattingen van de jaren 1768-1779;
  Inv.nr. 342, samenvattingen van de jaren 1780-1788;
  Inv.nr. 343, samenvattingen van de jaren 1795-1797;
  Inv.nr. 344, samenvattingen van de jaren 1798-1802.

 Tachtigjarige Oorlog

Verhouding tot de Gelderse stad Groenlo


II. Voogdijen

Voogdij Geesteren

Voogdij Neede

Voogdij en gemeente Eibergen

Voogdij Beltrum

 • Gerrit Hogemans vraagt toestemming aan A.J.H. baron van Heekeren, heer tot de Nettelhorst, als leenheer, om het leenperceel de Veldmathe, gelegen in de heerlijkheid Borculo, voogdij en buurschap Beltrum, te mogen verkopen aan J.A. Heijdenrijck en diens vrouw J.C. Volbier. Hogemans doet afstand van het leen, 1758. Afbeelding – Transcriptie
 • Verzoek van de Beltrumse schoolmeester Antonij Vilet aan de Classis Zutphen om hem te begiftigen met een vacante schoolmeestersplaats elders, opdat zijn inspanningen niet, zoals in het “opstinaet catholieke” Beltrum “in de onvruchtbare steenachtige aerde blijven”. Ongedateerd. Afbeelding – Transcriptie
 • Boerderijnamen Beltrum, Lintvelde, Avest en Zwolle 1817-1825 (incl. huisnummers en hoofdbewoners) (Bewerking).
 • Opgave van het aantal katholieke gezinnen in de voogdij Beltrum, 1770 (transcriptie)

Regionale geschiedenis, diversen

 • Van achterhoek tot Achterhoek (Versie 5, 23-04-2017) Willem Sluiter en het ‘ontstaan’ van de Achterhoek.
 • Eerste bladzijde uit een handschrift uit 1534 (het zgn. Handschrift D, aanwezig in de Handschriftencollectie van het Historisch Centrum Overijssel), dat het leven en vooral de devotie beschrijft van de nonnen die opgenomen waren in het door Johannes Brinckerinck gestichte klooster te DiepVanenveen bij Deventer. Het eerste verhaal betreft zuster Salomee Sticken, geboortig uit Groenlo (waar nog steeds boerderijen Groot en Klein Stikken bestaan aan de weg van Groenlo naar de buurschap Zwolle). Zuster Sticken was eerder overste van het klooster te Diepenveen. De transcriptie is afkomstig uit het boek Van den doechden der vuriger ende stichtiger susteren van Diepen veen (“Handschrift D”),  uitgegeven en toegelicht door D.A. Brinkerink, predikant te Bovenkarspel (Leiden, 1904), blz. 3-4.  Afbeelding   –  Transcriptie