Bronnen voor de geschiedenis van de Stad Borculo

Voorzijde BP5aOp deze pagina worden bronbewerkingen en artikelen  over de geschiedenis van de stad en het schependom Borculo gepubliceerd. Of het schependom geografisch overeenkwam met de buurschap Dijcke of Dijkhoek is nog een onderwerp dat nader onderzoek verdient. Vóór 1795 waren er herhaaldelijk twisten tussen de stad en de voogd van Geesteren over bevoegdheden in de Dijkhoek.

Stad Borculo

Kerk Borculo

  • Begraafregistratie uit de kerkenrekeningen van Borculo, 1623-1795. SSHB Bronnenpublicatie 5e (bronbewerking).
  • Brief van de gecommitteerden van de Nederduits gereformeerde gemeente te Borculo aan de Classis Zutphen, houdende een verzoek om binnen en buiten de graafschap Zutphen te mogen collecteren ten behoeve van het herstel van de Borculose kerk, die door twee “ongemeene stormwinden” in 1661 en 1662 alsmede door verwoesting door de bisschoppelijke troepen (in 1665-1666) ernstig beschadigd was (transcriptie).
  • Kerkenraadsnotulen van de Nederduits gereformeerde gemeente te Borculo van 1666, handelende over de beroeping van ds. Magnus Umbgrovius uit Neede tot predikant te Borculo als opvolger van de gepensioneerde Theodorus Havenbergius. Medekandidaat was Willem Sluiter. De Borculose kerkenraad heeft echter eenparig beroep uitgebracht op Umbgrovius, die op 21 oktober 1666 werd bevestigd (transcriptie).
  • Antwoord van de Classis op het verzoek van de kerk- en stadsbestuurders van Borculo om binnen en buiten de graafschap Zutphen te mogen collecteren voor het herstel van de zwaar beschadigde kerk, 1667 (transcriptie).

Lebbenbrugge (tolhuis en boerderij)