Tracé nieuwe N18 op hoek huidige weg-Eimersweg

De nieuwe N18 loopt tussen Groenlo en de Landweerdijk nagenoeg parallel aan de huidige weg. Vanuit de hoek N18-Eimersweg in Hupsel is het tracé van de nieuwe N18 met piketpaaltjes aangegeven. Over enkele weken zal het bos op de achtergrond grotendeels verdwenen zijn.

Tracé N18 op hoek huidige weg – Eimersweg in Hupsel