Ontwerp-voorgevel N.H. kerk Hummelo.

Ontwerp-voorgevel voor de vervangen kerk van Hummelo (staat er nog) van Waterstaatsarchitect G.J. Dibbets.

Ontwerp-voorgevel voor de kerk van Hummelo. (NA, 4WID, inv.nr. 200)