Boerenwerk 100 Jaar GMvL Eibergen 1995

Boerenwerk. 100 jaar GMvL afdeling Eibergen (1995)

Boerenwerk. Honderd jaar Afdeling Eibergen van de geldersche Maatschappij van Landbouw, 1895-1995. Dit boek verscheen bij gelegenheid van het eeuwfeest, dat nagenog ook het einde betekende van deze afdeling die verder ging met andere lokale ‘standsorganisaties’