OMD 13092014 RK kerk Eibergen

In de r.-k. kerk van Eibergen bevindt zich dit gebrandschilderd raam van de apostel en evangelist St.-Mattheus, tevens de kerkpatroon. Op de banderol in het Latijn de tekst ‘Stamboek van Jezus Christus’, naar de openingswoorden van het evangelie van deze apostel.

Gebrandschilderd raam in de r.-k. St.-Mattheuskerk van Eibergen.