Detail stad en kasteel Borculo op een Rivierenkaart Oost-Nederland

Detail uit een 16de eeuwse rivierenkaart van Oost-Nederland in het Stadsarchief van Deventer. Een fantasiekaartje voor wat Borculo betreft, want de stad is voorzien van muren en poorten. Twee buitenpoorten waren er wel, maar er zijn geen stadsmuren geweest, wel wallen. Het kasteel lag bovendien buiten het omwalde stadsgebied.

Detail Stad en kasteel Borculo, 16de eeuw.