Het familiewapen Hoya in de kerk van Hall

Wapen Hoya kerk Hall

Het wapen van Maria von Hoya, gravin van Bronckhorst en vrouwe van Borculo, op de triomfboog in het bijzonder fraaie kerkje van Hall, de vroegere parochiekerk van de bezitters van het Huis Eerbeek. Op dit huis overleed graaf Joost van Bronckhorst in 1553.

Foto: BtVw, 30-07-2014 in kerk Hall (triomfboog, schipkant)