Joriskerk Borculo 2013

Joriskerk Borculo

De Joriskerk te Borculo. Gesticht door de Heren van Borculo, die ook het patronaatsrecht bezaten (het recht om de pastoor/predikant te benoemen). De kerk heeft in de Tachtigjarige Oorlog het nodige geleden, alsmede bij een ‘Stormwind’ in 1666, de Stormramp van 1 augustus 1925 en revolutionair geweld aan het eind van de 18de eeuw. Er is daardoor weinig van het oorspronkelijke interieur behouden gebleven.