Cachetzegel, stad Borculo, 1616

In en ook nog een tijd na het overgangsjaar 1616 werd het bestaande zegel gebruikt. Het betreft hier een opgedrukt (‘gecachetteerd’) zegel. (GldA, 0025 Staten Zutphen, inv.nr. 182)

Cachetzegel stad Borculo, 1616.