Sluiters achter-hoek, 1668

De Eibergse predikant-dichter Willem Sluiter (1627-1673) publiceerde in 1668 zijn Eensaem huis- en winter-leven. In dit werk staat zijn wellicht nu nog en hier afgebeelde bekendste dichtregel, die we wel mogen beschouwen als het begin van de latere Gelderse Achterhoek. In 2018 dus 350 jaar geleden.

Sluiters achter-hoek, 1668