Sluis Borculo

Zonder stuwen en sluizen zou Borculo droog staan. De belangrijkste stuw bevindt zich een eind ten oosten van Borculo, namelijk die in de Bolksbeek, vlakbij het punt waar deze zich afsplitst van de Berkel. Of, beter, waar een nieuwe Berkelloop richting kasteel Borculo is afgesplitst van zijn oude loop richting Gelselaar. In de archieven wordt deze stuw de Avinksluis genoemd, maar is altijd een stuw geweest. Zonder opstuwing van de Berkel daar, zou er geen Berkelwater naar Borculo stromen. De stuw tussen de beide molens reguleert het vanouds vanaf Groenlo komende water en de sluis, die aangelegd is ten behoeve van de Berkelvaart, reguleert het water in de grachten, waarvan deze een oude Berkeltak is.

Sluis Borculo