C. Blokland, proefschrift over Willem Sluiter, 1627-1673

Wie Eibergen zegt, zegt ook Achterhoek en dus Willem Sluiter, predikant van en dichter in Eibergen van 1653 tot 1673. Hij is ‘de dichter des Achterhoeks’, in de zin dat hij het woord ‘achter-hoek’ voor het eerst gebruikte voor zijn afgelegen woonstede in Eibergen (ten opzichte van het bloeiende Holland van de Gouden Eeuw): ‘Waer yemand duysend vreugden soek, mijn vreugd is in dees achter-hoek’, dichtte hij in 1668, nu bijna 350 jaar geleden. In de negentiende eeuw verdrong de benaming ‘Achterhoek’ het oude, maar in onbruik geraakte bestuurlijke begrip ‘Graafschap Zutphen’. Met recht mag gezegd worden dat (de victorie van) de Achterhoek begon in Eibergen! Een gedenksteen is aanwezig in de westwand van de Oude Mattheus, terwijl kopieën van zijn portret te vinden zijn in de consistorie van die kerk en in het Museum de Scheper aan de overkant. Daar beschikt men ook over de grootste en meest complete verzameling van Sluiterwerken.

Willem Sluiter, 1627-1673