Berkellandse geschiedschrijving

Dat de gemeente Berkelland zijn eigen geschiedenis zeer slordig beschrijft kan men al sinds de oprichting van die gemeente in 2005 lezen op de website. Geschiedschrijving – onder de noemer “cultuur”- dient een Berkellandideologie te ondersteunen. Deze gemeente is geen gemeenschap, maar een gemeente van tenminste vier of vijf gemeenschappen. Berkelland heeft er tot nu toe vaak blijk van gegeven geen respect te hebben voor de eigen geschiedenis. Een voorbeeld daarvan zijn de beruchte “Markewerkboeken” waarbij zogenaamde nieuwe marken als een soort raster over de historische structuur zijn geplakt. De cultuurhistorische gebiedsbeschrijving lijkt eenzelfde lot te ondergaan. Maar nu diezelfde gemeente bezig is met het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen en de concept-beschrijvingen daarvan op de website geplaatst zijn, maakt men het wel heel erg bont. Ik besef heel goed dat de geschiedkundige beschrijvingen niet het hoofddoel van het plan zijn, maar dat wil niet zeggen dat de gemeente in de zeer beperkte ruimte die voor de beschrijving van de lokale geschiedenis mag blunderen. Bij het lezen van het concept “Eibergen, woongebieden 2011” (geraadpleegd op 16 april 2011) heb ik me zitten ergeren aan hoofdstuk 2, dat in paragraaf 2.1. de bestaande situatie beschrijft, en in paragraaf 2.2. de geschiedenis. Ik heb nooit geweten dat Eibergen in het relatief laag gelegen Noordzeebekken lag. Bij mijn weten ligt de plaats op het Oostnederlands Plateau, soms ook wel het Winterswijks Plateau genoemd. Volkomen onbegrijpelijk is een zin als “Er is van oudsher rond Eibergen al sprake van bebouwing, echter de huidige kern Eibergen vindt zijn oorsprong in de situering van de Markeschool (1815) en de R.K.-kerk (1846)”. Wordt hier soms Beltrum bedoeld? Dat kan blijken uit de eerste zinnen van paragraaf 2.2.: “De geschiedenis van Eibergen (een verbastering van Belteren of Velteren) als zelfstandige eenheid begint in 1236. Toen verkocht een jonker van Borculo, die mogelijk in geldnood verkeerde, de villa Groenlo en een gebied er omheen aan de graaf van Zutphen”. En verderop: “De Groenlose burgerij en instellingen, zoals het gasthuis en de kerk hadden bezittingen in Eibergen”. Het lijkt erop dat het bureau, dat dit bestemmingsplan voor de gemeente ontwerpt, stukken van het internet geplukt heeft (Wikipedia, trefwoord Beltrum) en met knippen en plakken de plaatsnaam Beltrum heeft vervangen door Eibergen. Zo wordt anno 2011 geschiedenis geschreven en geen hond die er kritisch naar kijkt. Het is een blamage voor dat bureau maar zeker ook voor de gemeente. Als liefhebber van de plaatselijke en regionale historie schaam ik me diep voor dit soort wanprodukten die de gemeente ongetwijfeld veel geld zullen kosten.