Oud-bestuurslid en vrijwilliger Jan Derking koninklijk geridderd

Op 29 april 2011 werd ons oud-bestuurslid en nog steeds actief vrijwilliger Jan Derking uit Borculo benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Een zeer terechte onderscheiding voor een man die zich op veel uiteenlopende terreinen erg verdienstelijk heeft gemaakt. Zijn werkzaamheden voor de Stichting Stad en Heerlijkheid Borculo zijn daarvan maar een klein onderdeel. Een citaat uit de aanbevelingsbrief:

“Zijn staat van dienst is, ondanks de gevorderde leeftijd, ook voor onze Stichting groot. De heer Derking was vanaf 2 februari 1995 tot en met 14 januari 2008 penningmeester van de SSHB. Zoals van hem bekend heeft hij deze functie met grote nauwgezetheid en inzet ingevuld.

Daarnaast was en is de heer Derking medewerker van het project dat moet leiden tot een index op het oud-rechterlijk archief van stad en heerlijkheid Borculo. Inmiddels heeft hij enige tientallen gerichtsprotocollen en gerechtelijke proceduren doorgewerkt op de vermelding van familienamen, boerderijnamen en veldnamen. De resultaten daarvan zijn te zien op www.heerlijkheidborculo.nl.  Ook aan deze gigantische klus werkt hij met veel inzet en nauwgezetheid. Bovendien blijkt hij te beschikken over een groot doorzettingsvermogen dat voor het het lezen van de oude handschriften in allerlei varianten nodig is.

Ten slotte heeft hij (voor onze Stichting) enkele publicaties in ons periodiek op zijn naam staan. Het betreft:

–         De havezathe x93De Hoevex94omstreeks 1810 (Kleine Reeks, deel 2, 1994);

–         Een nazaat van De Ruyter te Borculo begraven (Kleine Reeks, deel 3, 1995);

–         De bezetting van Borculo door de bisschop van Munster in 1665 (Kleine Reeks, deel 4, 1996);

–         Een huwelijk beneden de stand, (Kleine Reeks, deel 5, 1997);

–         Haarlose boeren verzorgden in 1666 Munsterse troepen (Kleine Reeks, deel 9, 2003);

–         Doodslag op x93Huize Mensinckx94 te Gelselaar in 1641 (Kleine Reeks, deel 10, 2004);

–         Het erve x93Brooksx94 te Gelselaar (Kleine Reeks, deel 13, 2007).”

Jan, namens het bestuur van de Stichting Stad en Heerlijkheid Borculo van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding,

Bennie te Vaarwerk, secretaris