Omgrachte boerderijen/Gräftenhöfe in de Heerlijkheid Borculo

Ze bestaan niet meer in het gebied van de Heerlijkheid Borculo: boerderijen die met grachten omgeven zijn. Op basis van vermeldingen in historische literatuur en een vergelijking met de oudste kadasterkaarten (ca. 1830) is er nog wel iets over te zeggen. Omgrachte boerderijen kwamen in de Heerlijkheid in verschillende vormen voor: meestal met een enkele gracht, maar in uitzonderlijke gevallen ook met een dubbele gracht (Baak, Olden Eibergen), meestal bebouwd, maar soms ook niet (Sonderen, Lintvelde). In vergelijking met het Münsterland, waar Gräftenhöfe zeer veel voorkwamen en soms nog bestaan, waren de omgrachte boerderijen in de Heerlijkheid Borculo maar eenvoudig: brouwerijen en kapellen ontbraken hier geheel, om nog maar te zwijgen van een poortgebouw. Die hebben waarschijnlijk wel bestaan bij havezaten en andere woningen van de lokale adel. Ook sommige (na-reformatorische) pastorieën waren omgracht, zoals die van Geesteren en Gelselaar. Het artikel op www.heerlijkheidborculo.nl, onder Artikelen, geeft een overzicht van de uit de literatuur bekende omgrachte erven in de Heerlijkheid. Die gegevens werden gelegd naast de gegevens uit het kadaster en andere kaarten. Waarschijnlijk zijn er meer omgrachte erven bekend. Dan graag een berichtje naar info@heerlijkheidborculo.nl