Borculo in kaart gebracht

De kaart van de stad Borculo na de Stormramp van 1925. De ramp gaf aanleiding nieuwe rooilijnen vast te stellen, zodat de stad ook voor het moderne verkeer beter passeerbaar was. (Provincie Gelderland)
De kaart van de stad Borculo na de Stormramp van 1925. De ramp gaf aanleiding nieuwe rooilijnen vast te stellen, zodat de stad ook voor het moderne verkeer beter passeerbaar was. (Provincie Gelderland)

Aan de website is een vernieuwde pagina toegevoegd, namelijk een pagina met kaarten van de stad en het kasteel Borculo, tussen ca. 1575 en 1928.  De innige relatie tussen het water en activiteiten op het land is een thema dat in de Borculose geschiedenis continu aanwezig is. De twee oudste kaarten, allebei daterend uit het eind van de zestiende eeuw, geven geheel verschillende aanblikken van het stadje. Op beide kaarten zijn aanmerkingen te maken. Pas in de negentiende eeuw worden de eerste nauwkeurige kaarten gemaakt. In 1828 wordt het eerste kadastrale minuutplan van Borculo gemaakt, waarop de exacte locatie van het na 1590 gebouwde stadhuisje nog te zien is. Op de kaart van Nijhoff, gemaakt in het kader van het onderzoek naar de waterhuishouding in Oost-Gelderland van W.C.H. Staring uit 1845, is het stadhuisje al weg.  De meest ingrijpende wijzingen vonden plaats na 10 augustus 1928, toen men de verwoesting als gevolg van de Stormramp, aangreep om de rooilijn te verleggen. Borculo werd daardoor beter toegankelijk voor het moderne verkeer.

Bennie te Vaarwerk