Kaart van Nijhoff, ca. 1845

Detail Borculo uit de Berkelkaarten van Nijhoff, gemaakt ten behoeve van het onderzoek naar de waterstaatkundige toestand van Oost-Gelderland door W.C.H. Staring, 1845. Op de kaart zijn ook alle door Staring voorgestelde verbeteringen ingetekend.(Gelders Archief, archief Staring)

Nijhoffkaart van Borculo, ca. 1845.