Kadastraal minuutplan Borculo, ca. 1882

Het in 1882 opgerichte Waterschap van de Berkel vervaardigde al snel kaarten van het gebied. Het kadaster werd daarbij als basis gebruikt. Hier de kadastrale situatie Borculo. (WRIJ, Archief Waterschap van de Berkel)

Waterschapskaart Borculo, 1882