Joriskerk Borculo 2013

In 1337 schonk de heer van Borculo de inwoners van de bij zijn kasteel ontstane nederzetting een kapel, die aan ridderheilige St George of Joris werd toegewijd. De kapel hoorde tot 1509 nog tot de parochie Geesteren. In dat jaar werd de Borculose kapel door de heer van Borculo verheven tot parochiekerk voor de stad Borculo. De kerk is grafkerk voor enkele belangrijke heren van Borculo uit de geslachten Van Bronckhorst en Van Limburg Stirum. Helaas is daar in de kerk niets meer van te zien. Politieke woelingen hebben ingrijpende gevolgen gehad voor de grafmonumenten, die nagenoeg allemaal vernield zijn, op wat restanten en de grafsteen van drost Von Raesfelt zu Romberg na. Door stormrampen in de 17de eeuw en vooral die van 10 augustus 1925 zijn eigenlijk alleen de buitenmuren en de onderbouw van de toren nog authentiek. De gewelven zijn daarna nieuw aangebracht in schoonmetselwerk. In de kerk herinneren slechts enkele kraagstenen en restanten van altaarstenen met wijdingskruisen aan de voorreformatorische tijd.

Joriskerk Borculo, buitenzijde, 2013