Kaart van Ravenschot uit 1763

Twintig jaar later, nl. in 1763 is de situatie totaal anders: het grote kasteel is weg en vervangen door een L-vormig gebouw (later ook wel eens aangeduid als ‘Herenhuis’). Ten zuiden van het Hof vinden we de beboste Wildbaan, een privaat jachtgebied van de Heren van Borculo. Linksonder op dat perceel, dat nu een tennispark is, staat het ‘Jagershuis’. De toegangspartij tot het Voorhof is ten oosten van de kerk afgebeeld. Logement De Schuur (Martens) stond op de hoek van de Hoflaan met de Steenstraat en is alweer lang geschiedenis. Dat geldt ook voor de Geesterse Poort, die in de tijd van de heerlijkheid toegang gaf tot de Hofstraat, nu Muraltplein ter hoogte van het voormalige gemeentehuis. Het Watermolencomplex is gelukkig nog aanwezig, maar hier nog zonder de sluis. Dat de heer van Borculo een belangrijke grondbezitter was in de omgeving van de stad (en die dus in worggreep kon houden), blijkt uit meerdere vermeldingen van zijn naam, ‘Gr[aaf] van Flemming, op de kaart.

Kaart Ravenschot uit 1763.