Nieuwe indexen oud-rechterlijk archief beschikbaar

Vandaag zijn drie nieuwe indexen (alfabetische en originele volgorde) op het oud-rechterlijk archief van stad en heerlijkheid Borculo gepubliceerd op de www.heerlijkheidborculo.nl. Het betreft:

Dossiers van civiele proceduren voor het landgericht en fragmenten daarvan.
283. 1689-II
284. 1690
285. 1691

De originelen, aanwezig in het Gelders Archief in Arnhem, worden niet meer ter inzage gegeven. Ze zijn op microfilm wel te raadplegen in de studiezaal en in de collectie van de Stichting Stad en Heerlijkheid Borculo in de Openbare Bibliotheek van Borculo.