Drie vernieuwde en aangevulde indexen

Vandaag (2 mei 2010) zijn enkele vernieuwde alfabetische indexen op het oud-rechterlijk archief van stad en heerlijkheid Borculo op www.heerlijkheidborculo.nl geplaatst. Tegelijkertijd  zijn hieraan de indexen originele volgorde toegevoegd. Het betreft:

Inv.nr. 390. Losse minuten van akten in het protocol van opdrachten voor het stadgericht, 1697-1733
(Indexnr. 390-II).
N.B. Het origineel wordt in het Gelders Archief niet meer ter inzage gegeven.
Inv.nr. 391. Losse minuten van akten in het protocol van opdrachten voor het stadgericht, 1799-1811.
(Indexnr. 391-I)

Inv.nr. 412. Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht/protocol van affectatie van de
heerlijkheid/drostambt Borculo. Bevat tevens het protocol van opdrachten voor het
stadgericht.
N.B. 1. Affectatie = verlening van toestemming tot het beschikken over goederen en
middelen.
2. Het origineel wordt in het Gelders Archief niet meer ter inzage gegeven.