Het boek van Hupsel

Er is ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van de Hupselse buurtvereniging een mooi boek uitgegeven over de geschiedenis van deze Eibergse buurschap. Het werd geschreven door L.A. van Dijk en uitgegeven door de Historische Kring Eibergen in samenwerking met de Hupselse Buurtvereniging. Alle boerderijen en woningen worden besproken, met gegevens over bewoners, eigenaren, een paragraafje “bijzonderheden” en erg veel foto’s. Hupsel is ook bekend om zijn vele archeologische vondsten, de proefboringen naar steenkool en zout aan het begin van de twintigste eeuw, resulterend in de concessie “Gelria”. Ook het KNMI heeft er een weerstation.
Zes hoofdstukken of 83 bladzijden groot en zeer leesbaar is het algemene deel. Het bevat hoofdstukken varixebrend van “Landschap en prehistorie”, via “Hupsel tussen middeleeuwen en Franse tijd” tot “De moderne tijd 1945-2010”. Daarbij is voor de 19de en 20ste eeuw rijkelijk geput is uit het gemeentearchief van Eibergen. Maar ook de lokale bronnen (archieven, verhalen van bewoners) werden niet vergeten.
Hoofdstuk 8 gaat over “Hupselse huizen en mensen”. Het is het meest omvangrijke hoofdstuk geworden: 143 bladzijden dik. Dit hoofdstuk bevat taaie kost, maar gelukkig waarschuwt de schrijver daar al voor. Ik mis een overzichtskaart van de ligging en de namen van de boerderijen. De huizen worden behandeld naar de wegen (in alfabetische volgorde) waaraan ze liggen. Ik vind het geen gelukkige keuze, temeer daar een register ontbreekt en de achterin geplaatste inhoudsopgave wel heel beperkt is. In een boek dat zo wemelt van familie- en boerderijnamen is dat geen overbodige luxe. Minder geslaagd vind ik het gebruik van het woord “buurtschap”, in plaats van het historisch meer juiste “buurschap” in de titel.
Het boek eindigt met een huisnummerconcordans 1817 – heden en een katern kleurenfoto’s van alle boerderijen en huizen. Het boek is verantwoord uitgegeven door de vele bron- en literatuurverwijzingen per hoofdstuk. Het werd gedrukt in een oplage van 1600 stuks, waaronder de 1000 exemplaren voor de leden van de Historische Kring. Daardoor is de prijs laag voor hen die zich dit boek willen aanschaffen. En dat kan ik hen zeker aanbevelen.

L.A. van Dijk, Het boek van Hupsel. Geschiedenis van een Eibergse buurtschap
Uitgegeven door de Historische Kring Eibergen i.s.m. de Buurt- en belangenvereniging Hupsel
ISBN: 978-90-73169-14-2
Eibergen 2010