1 september 2010: nieuwe indexen ORA Borculo

Voor het eerst sinds lange tijd zijn er veel nieuwe indexen op het oud-rechterlijk archief van Stad en Heerlijkheid Borculo op www.heerlijkheidborculo.nl geplaatst. Het betreft indexen op de volgende inventarisnummers:

150. Dossiers van civiele proceduren voor het stadgericht en fragmenten daarvan, 1719 en 1722.

252. Dossiers van civiele proceduren voor het landgericht en fragmenten daarvan, 1668-I.
253. Dossiers van civiele proceduren voor het landgericht en fragmenten daarvan, 1668-II.
254. Dossiers van civiele proceduren voor het landgericht en fragmenten daarvan, 1669-1670.

290. Dossiers van civiele proceduren voor het landgericht en fragmenten daarvan, 1699-I.
291. Dossiers van civiele proceduren voor het landgericht en fragmenten daarvan, 1699-II.
292. Dossiers van civiele proceduren voor het landgericht en fragmenten daarvan, 1700, 102, 1704-1705.
293. Dossiers van civiele proceduren voor het landgericht en fragmenten daarvan, 1706.
294. Dossiers van civiele proceduren voor het landgericht en fragmenten daarvan, 1711.
295. Dossiers van civiele proceduren voor het landgericht en fragmenten daarvan, 1712-1714.
296. Dossiers van civiele proceduren voor het landgericht en fragmenten daarvan, 1715-I.
297. Dossiers van civiele procedruen voor het landgericht en fragmenten daarvan, 1715-II.
298. Dossiers van civiele proceduren voor het landgericht en fragmenten daarvan, 1715-III.
299. Dossiers van civiele proceduren voor het landgericht en fragmenten daarvan, 1717, 1719, 1720-1721.

In een civiele procedure legden ingezetenen van stad of heerlijkheid hun geschil voor aan het stad- of landgericht. De richter, altijd bijgestaan door twee burgemeesters van Borculo als schepenen, sprak het vonnis uit. Aan dat vonnis lag een bij “onpartijdige rechtsgeleerden”ingewonnen rechtsadvies ten grondslag. Dat is ook de reden dat vonnissen niet altijd terug te vinden zijn. Soms is het vonnis slechts als kanttekening op de stukken of op het ingewonnen rechtsadvies terug te vinden.

Wie meer wil weten of de rechtspraak vxf3xf3r 1811 raadplege de volgende boeken:
J.P.H. de Montxe9 Ver Loren en J.E. Spruit, Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse Omwenteling (Deventer 1982), en
E.D. Eijken, Compendium van het Overijssels recht vxf3xf3r 1811 (Zwolle 2007).