Hof te Beltrum, Grotenhuis

Deze dagen zijn twee nieuwe boerderijpagina’s aan de website toegevoegd, te weten een pagina over de geschiedenis van de Hof te Beltrum alias Hofman en Ten Have, en een pagina over het goed Grotenhuis in Gelselaar. Het eerste goed was oorspronkelijk een leengoed van de graaf van Gelre en Zutphen en later van het Huis Vorden. Grotenhuis was een leengoed van de bisschop van Munster. Dit goed is nog met de nodige identificatieproblemen omgeven, maar het lijkt belangrijk te zijn geweest in de Needse buurschap Gelselaar.
Al eerder werden nieuwe pagina’s gewijd aan het goed Lubberdink in Geesteren en aan Olminkhof in Olden Eibergen.