21 november 2010: nieuwe bestanden op de website

Vandaag zijn twee nieuwe indexen op www.heerlijkheidborculo.nl geplaatst. Het betreft alfabetische indexen en indexen originele volgorde van de navolgende inventarisnummers uit het oud-rechterlijk archief van Stad en Heerlijkheid Borculo:

381.    Protocol van opdrachten voor het stadsgericht, 1716 – 1726.
384.    Protocol van opdrachten voor het stadsgericht, 1752 – 1767.

Het zijn omvangrijke pdf-bestanden, dus het downloaden kan eventjes duren.

Voorts is er een nieuwe boerderijpagina bijgekomen over het erf en tijdelijk adellijk gebruikte goed Aamschot in de Waterhoek onder Haarlo. Het gaat hier om een goed dat al genoemd werd in de goederenlijst van de graaf Von Dahl, heer van Diepenheim, uit 1188. Maar niet alleen daarom is het een historisch gezien belangwekkend goed, maar ook omdat het in de 16de eeuw gebruikt werd als zomerresidentie van de graaf en gravin van Bronckhorst als heer en vrouwe van Borculo. Een boedelinventaris uit 1554 is toegevoegd. Ook al een unicum!