Nieuwe indexen ORA Borculo

Er zijn weer nieuwe indexen op het oud-rechterlijk archief van Stad en Heerlijkheid Borculo beschikbaar op www.heerlijkheidborculo.nl. Het betreft de inventarisnummers:

193. “Ordinaris landgerichtprothocol”; Landgerichtssignaat, 1688 – 1690.
194. “Ordinaris landgerichtprothocol”; Landgerichtssignaat, 1690 – 1693.

De originelen van deze protocollen worden niet meer ter inzage gegeven. Microfilms zijn zowel op de studiezaal van het Gelders Archief als in de bibliotheek van Borculo aanwezig.