Nieuwe indexen oud-rechterlijk archief Heerlijkheid Borculo

Erve Garver of Garverdinck in Haarlo. Eén van de mooiste oude erven ter plaatse. Ooit was het omgeven door een gracht.
Erve Garver of Garverdinck in Haarlo. Eén van de mooiste oude erven ter plaatse. Ooit was het omgeven door een gracht.

Vanavond zijn twee nieuwe indexen op het oud-rechterlijk archief van de Heerlijkheid Borculo op de website geplaatst. Het betreft indexen op de volgende inventarisnummers:

286. Dossiers van civiele procedures voor het landgericht en fragmenten daarvan,1692-1693 [aangetroffen jaren: 1634-1693]. Specificatie:

286.1: Welmer Francken en Jan Ruhoff contra Gerrit Cuyper, 1692;
286.2: Jan van Boeckholt, als curator van de desolate boedel van de weduwe van Peter Greven contra Wigbold de Rode van Heeckeren, heer van Ruurlo, 1693;
286.3: Margaretha Gerverdinck, weduwe Olmius, contra Henrick Colkman en Derck Gijginck

287-I. Dossiers van civiele procedures voor het landgericht en fragmenten daarvan,1694 [1680-1692]. Specificatie:
287.1: Bernard Adriaen ter Borgh, schout en secretaris te Buren, nomine uxoris, contra dr. Everhardt Bouwer, oud-burgemeester te Deventer, 1694.