Zoekmachine op pagina ‘Indexen ORA Borculo’

Om het zoeken op de website, in het blog en alle daar onder hangende bestanden te vergemakkelijken is in de pagina ‘Indexen ORA Borculo’ een nieuwe zoekmogelijkheid ingebouwd. Hierdoor kunnen nu ook de pdf-bestanden, waaronder de indexen op het oud-rechterlijk archief, de verpondingskohieren e.d. gemakkelijker doorzocht worden.