Beëindiging weblog N18 cultuurhistorisch en landschappelijk

Per 30 augustus 2015 is mijn weblog over cultuurhistorische en landschappelijke aspecten van de aanleg van de nieuwe N18 door Olden Eibergen en Hupsel niet meer online. Blogitems over de nieuwe én oude N18 worden in het vervolg geplaatst in het blog dat onderdeel is van deze website. Voorts zal ik de lezers af en toe via Twitter op de hoogte houden.
Het oude N18-blog is overgezet naar een pdf-bestand, dat hier vinden is. De meeste foto’s hebben helaas geen goede kwaliteit, maar daar ga ik bij gelegenheid nog wel aan werken.

Juni 2015: voorbereidende werkzaamheden aanleg N18 in Olden Eibergen, tussen Leugemorsweg en Stokkersweg: verdiept aanleggen gasleiding in de Bosweide, achter de erven Biezebeek en Nieuw Biezebeek. (BtVw)
Juni 2015: voorbereidende werkzaamheden aanleg N18 in Olden Eibergen, tussen Leugemorsweg en Stokkersweg: verdiept aanleggen gasleiding in de Bosweide, achter de erven Biezebeek en Nieuw Biezebeek, gezien vanaf het fietspad op de voormalige spoorbaan. (BtVw)