Categoriearchief: Archieven

Overstroming van de Berkel in 1843/1844 en 2010

Op 28 augustus 2010 was er voor het eerst in lange tijd weer eens sprake van een overstroming van de Berkel als gevolg van hevige regenval (in Eibergen ca. 122 mm in xe9xe9n etmaal). In Mallem overstroomde de Molenmors en in Olden Eibergen het gebied tussen Borculoseweg en de Berkel. In beide gebieden zijn de dijken als gevolg van een herinrichtingsproject van het Waterschap enkele jaren geleden weggehaald. De gebieden hebben nu, behalve een natuurfunctie, ook een retentiefunctie gekregen voor de extra berging van water in tijden van overvloedige wateroverlast. Het kwam dus nu goed van pas kwam. In een mum van tijd zag je overal waterramptoeristen, waaronder de schrijver van dit blog, die zich wel realiseerde dat het er zo’n 170 jaar geleden wel anders aan toeging. Toen was er was nog geen waterschap en de Berkel ging nog steeds zijn eigen gang. De markenontginningen in Duitsland en, wat later, Nederland bespoedigden de waterafvoer en daarmee overstromingen in het lager gelegen gebied. De overstromingen in maart 1844 zijn door Willem Staring op een kaart ingetekend. Enkele maanden eerder was er ook al een grote Berkeloverstroming geweest, die door de toenmalige burgemeester van Borculo voor zijn gemeente “nauwkeurig” is beschreven. Kaart en verslag (beide pdf-formaat) zijn gepubliceerd op www.heerlijkheidborculo.nl, kies Berkel of Geschiedenis van de rivier de Berkel.

Catalogus Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort beschikt over een schat aan tot voor kort moeilijk toegankelijke informatie, die via de catalogus toegankelijk is gemaakt: recente rapporten van archeologisch onderzoek (waaronder kasteel- en havezatenonderzoeken van Het Hof in Borculo, Bevervoorde in Gelselaar en De Hoeve onder Neede), foto’s, bouwtekeningen, kaarten, literatuur enz. Omdat de dienst, of beter de voorgangers ervan, in het verleden betrokken waren bij opgravingen en restauraties, levert dat bijvoorbeeld verrassende foto’s op van de beelden in de Needse kerk direct na de opgraving. Men kan zien hoe ze uit de grond gekomen zijn. Van de kerk van Eibergen zijn veel foto’s te vinden van de restauratie. Bijzonder interessant zijn de gedetailleerde bouwtekeningen uit 1869 van een opmeting van de Hervormde kerk aan zuidzijde en westzijde. Voor Borculo is de meest interessante tekening die van de Hofpoort uit 1867. Erbij vermeld wordt dat deze “hoort bij de brief van D.M. Meilink” van 27 november 1867. Het is een bouwkundige tekening van het gebouw met de wapens aan Hofzijde en aan Stadszijde. Zo te zien zit het Borculose wapen er niet bij.
Van Neede zijn 193 foto’s beschreven, meestal met de afbeelding erbij, van Eibergen maar liefst 279, maar dat komt omdat sinds enkele jaren de fotocollectie van de Stichting Historisch Boerderijonderzoek ook in Amersfoort is ondergebracht. Hierin o.a. foto’s van de erven Wansink, Hiddink en Vaarwerk in Olden Eibergen. Interessant zijn twee foto’s van een rattenval (“rattenklooster”) van eerstgenoemde boerderij.
Kortom, te veel om op te noemen. Dit is nog maar het begin. Ze hebben veel meer.

24 april 2010 Nieuwe indexen ORA Borculo

Vandaag zijn drie vernieuwde indexen op www.heerlijkheidborculo.nl geplaatst. Het betreft:
Inv.nr. 378. Protocol van opdrachten voor het stadgericht,1682-1689.
Inv.nr. 379. Protocol van opdrachten voor het stadgericht, 1689-1697.
Voor de periode 1697-1701 zie protocol van opdrachten voor het landgericht, inv.nr. 410.
Inv.nr. 380. Protocol van opdrachten voor het stadgericht, 1701-1716.