7 augustus 2010: nieuwe indexen oud-rechterlijk archief

Vandaag zijn zes nieuwe indexen op het oud-rechterlijk archief van Stad en Heerlijkheid Borculo op de website geplaatst. Het betreft alfabetische indexen en indexen in de originele volgorde van vermelding van de namen in de volgende inventarisnummers:

435. Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht, 1794 – 1797.

441a. Bijlagen bij het protocol van opdrachten en voor het landgericht, 1674 – 1781.

442. Losse minuten van akten, opgenomen in het protocol van opdrachten voor het landgericht, 1633 – 1665.
443. Losse minuten van akten, opgenomen in het protocol van opdrachten voor het landgericht, 1666 – 1674.

450. Losse minuten van testamenten voor stad- en landgericht, 1696 – 1733.

456. Wezenprotocol van het Ambt Borculo, 1789 – 1792.

N.B. Een minuut is de vastgestelde versie van een geschrift. Het voor de overhandiging of verzending bestemde exemplaar heet expeditie. Dit laatstgenoemde exemplaar kan men dus in het familiearchief aantreffen.