13 augustus 2010: nieuwe indexen oud-rechterlijk archief Stad en Heerlijkheid Borculo

Vandaag zijn vijf nieuwe indexen op de website geplaatst. Het betreft de volgende inventarisnummers uit het oud-rechterlijk archief van Stad en Heerlijkheid Borculo:

452. Wezenprotocol van het ambt Borculo, 1757 – 1776.
453. Wezenprotocol van het ambt Borculo, 1776 – 1782.
457. Wezenprotocol van het ambt Borculo, 1792 – 1795.
458. Wezenprotocol van het ambt Borculo, 1795 – 1802.

462. Losse minuten van akten in het wezenprotocol van het ambt Borculo, 1797 – 1802.

N.B. Een uittreksel van het wezenprotocol 1757 – 1776 vindt u hier.
In de wezenprotocollen zijn de rechten van de kinderen uit een eerder of eerdere huwelijken van de overlevende (en hertrouwende) ouder vastgelegd. Twee “momboiren” of voogden moesten daarop toezien. Zij waren ook verantwoordelijk voor het opmaken van de boedelbeschrijving die er vaak als bijlage aan toegevoegd is.