19 augustus 2010: vernieuwde en nieuwe indexen beschikbaar

Vandaag zijn zeven vernieuwde en deels nieuwe indexen op het oud-rechterlijk archief van Stad en Heerlijkheid Borculo op de website  geplaatst. Het betreft nadere toegangen op de volgende inventarisnummers:

464. Losse minuten van akten in het wezenprotocol van het Ambt Borculo, 1809 – 1811.

466. Magescheiden voor stad- en landgericht (ingeleverde magescheiden en minuten), 1776 – 1780.
467. Magescheiden voor stad- en landgericht (ingeleverde magescheiden en minuten), 1781 – 1784.
468-II. Magescheiden voor stad- en landgericht (ingeleverde magescheiden en minuten),  1771,1774, 1779, 1789-1790.

497. Simpele kopie van een rekest van de advocaten van het kwartier van Zutphen aan de Staten van dit kwartier over het halen buiten het kwartier van vonissen door ordeldragers. Ongedateerd.

498. Authentieke kopie van een attestatie van de oud-secretaris-landschrijver van Borculo, dr. Engelbert Hoevel, over het verlijden van akten, 1687, okt. 17.

499. Getekende attestaties van burgemeesters, schepenen en raad van de stad Borculo ten verzoeke van de advocaat-fiscaal, dat de meeste ingezetenen en ook zij ter oorzake van de Munsterse oorlog uit Borculo zijn weggevlucht, 1675, dec. 27.

Toelichting op enkele begrippen:
Magescheid: akte van boedelscheiding;
Simpele kopie: niet gewaarmerkt afschrift, i.t.t. authentieke kopie;
Attestatie: gerichtelijke verklaring;
Ordeldrager: oorspr.degene die het oordeel of vonnis in een geding voorstelt;
Advocaat-fiscaal: openbaar aanklager; vgl. officier van justitie.