Vernieuwde website

Als het de komende week eindelijk lukt om de verhuizing van de website te voltooien, kan begonnen worden met het uploaden van enkele nieuwe pagina’s en de vernieuwde pagina’s. De gedwongen rust is dan (hopelijk) toch nog ergens goed voor geweest.
Wat is er veranderd? En wat is (ver)nieuw(d)?  Het indexproject is gelukkig gewoon doorgegaan. Er zijn weer veel nieuwe indexen op de website geplaatst. Er is een startpagina voor de kerkgeschiedenis van de heerlijkheid gemaakt en de pagina over de havezaten is fors uitgebreid. Er komt een nieuwe pagina over de geschiedenis van het kasteel Borculo. Verder zijn er enkele nieuwe documenten op de pagina “Borculose sprokkels”geplaatst en is er een nieuwe pagina met kaarten van de stad Borculo. De boederijenpagina is ook flink aangepast. Bovendien zijn er pagina’s met betrekking tot twee boerderijen aan toegevoegd. Het betreft Lubberdink in Geesteren (met afbeeldingen van documenten) en Olminkhof in Olden Eibergen. Zo links en rechts zijn teksten aangepast en zijn veel foto’s geplaatst.
Onderaan elke pagina wordt voortaan in principe een lijst met verwijzingen naar literatuur en bronnen opgenomen, alsmede links die verwant zijn met het onderwerp of verdieping bieden. De bibliografie wordt voortaan digitaal bijgehouden bij het desbetreffende onderwerp.
Van de website verdwijnen de pagina’s over de Hof te Vaarwerk (wordt t.z.t. een nieuwe site: www.hoftevaarwerk.nl). Verder verdwijnt de pagina met links naar genealogische websites, omdat daar specifieke en veel betere sites voor zijn.