Categoriearchief: voogdij Geesteren

21 november 2010: nieuwe bestanden op de website

Vandaag zijn twee nieuwe indexen op www.heerlijkheidborculo.nl geplaatst. Het betreft alfabetische indexen en indexen originele volgorde van de navolgende inventarisnummers uit het oud-rechterlijk archief van Stad en Heerlijkheid Borculo:

381.    Protocol van opdrachten voor het stadsgericht, 1716 – 1726.
384.    Protocol van opdrachten voor het stadsgericht, 1752 – 1767.

Het zijn omvangrijke pdf-bestanden, dus het downloaden kan eventjes duren.

Voorts is er een nieuwe boerderijpagina bijgekomen over het erf en tijdelijk adellijk gebruikte goed Aamschot in de Waterhoek onder Haarlo. Het gaat hier om een goed dat al genoemd werd in de goederenlijst van de graaf Von Dahl, heer van Diepenheim, uit 1188. Maar niet alleen daarom is het een historisch gezien belangwekkend goed, maar ook omdat het in de 16de eeuw gebruikt werd als zomerresidentie van de graaf en gravin van Bronckhorst als heer en vrouwe van Borculo. Een boedelinventaris uit 1554 is toegevoegd. Ook al een unicum!

Hof te Beltrum, Grotenhuis

Deze dagen zijn twee nieuwe boerderijpagina’s aan de website toegevoegd, te weten een pagina over de geschiedenis van de Hof te Beltrum alias Hofman en Ten Have, en een pagina over het goed Grotenhuis in Gelselaar. Het eerste goed was oorspronkelijk een leengoed van de graaf van Gelre en Zutphen en later van het Huis Vorden. Grotenhuis was een leengoed van de bisschop van Munster. Dit goed is nog met de nodige identificatieproblemen omgeven, maar het lijkt belangrijk te zijn geweest in de Needse buurschap Gelselaar.
Al eerder werden nieuwe pagina’s gewijd aan het goed Lubberdink in Geesteren en aan Olminkhof in Olden Eibergen.