Categoriearchief: Boerderijen, goederen en personen

Samenvattingen belastingaangifte op erfenissen, 1795-1802

De serie samenvattingen van belastingaangiften en de daarover genomen besluiten c.q. beschikkingen inzake  de zgn. collaterale successie van de gedeputeerden van het Kwartier van Zutphen en hun rechtsopvolgers, is compleet voor wat betreft de Heerlijkheid Borculo met de publicatie van de jaren 1795-1797 en 1798-1802.

Nieuwe index en kleine bronnenpublicatie

Opnieuw is een omvangrijke index aan de website toegevoegd. Het betreft de index op inv.nr. 423 van het oud-rechterlijk archief van Stad en Heerlijkheid Borculo: Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht, 1761 – 1764.

In het kader van de kleine bronnenpublicaties is aan de categorie “Borculose sprokkels” een samenvatting toegevoegd van de resoluties van gedeputeerden van het Kwartier van Zutphen inzake de collaterale successie. Het betreft samenvattingen van (oud) inventarisnummer 342 van resoluties die goederen onder de heerlijkheid Borculo en (soms) omgeving betreffen. De bron laat zien dat men het ook toen al schortte aan een goede belastingmoraal. De collaterale successie, een belasting op erfenissen, vormen een zeer rijke bron voor familierelaties, vermogendheid, huis-, boerderij- en veldnamen. Indien men het origineel wil inzien (in het Gelders Archief) moet men de concordans in het Gelders Archief (of via de website) raadplegen om het huidige inventarisnummer te achterhalen.

Tip: Gebruik de zoekmachine op de hoofdpagina om allerlei varianten op familie- en persoonsnamen te vinden door “advanced search” te kiezen en dan te klikken op “index”. Er gaat een wereld aan mogelijkheden open.

Belasting op erfenissen en overdrachten van onroerend goed

Successie of belastingheffing op erfenissen is iets waar iedereen mee te maken krijgt. In de periode voor 1811 werd deze belasting ook geheven, maar is soms wat moeilijk terug te vinden. In het Kwartier van Zutphen, waartoe de Heerlijkheid Borculo vanaf 1616 behoorde, is er een vrij nauwkeurige registratie bewaard gebleven vanaf 1768. Voor historisch gexefnteresseerden en genealogen bevatten deze registraties een schat aan informatie: wie was de erflater? Wie waren de erfgenamen? Waar kwamen ze vandaan? Waaruit bestond die nalatenschap? Was de erflater rijk of arm? Kortom er worden veel familierelaties blootgelegd. Men komt iets te weten over de herkomst/woonplaats van de erflater en waar het nagelaten onroerend goed lag. Er worden veel boerderij- en veldnamen genoemd. Kortom een niet te missen bron. Op de pagina Borculose sprokkels (www.heerlijkheidborculo.nl) zijn samenvattingen te vinden van aangiften uit de heerlijkheid Borculo (en soms ook uit de omgeving) uit de jaren 1768-1779.

21 november 2010: nieuwe bestanden op de website

Vandaag zijn twee nieuwe indexen op www.heerlijkheidborculo.nl geplaatst. Het betreft alfabetische indexen en indexen originele volgorde van de navolgende inventarisnummers uit het oud-rechterlijk archief van Stad en Heerlijkheid Borculo:

381.    Protocol van opdrachten voor het stadsgericht, 1716 – 1726.
384.    Protocol van opdrachten voor het stadsgericht, 1752 – 1767.

Het zijn omvangrijke pdf-bestanden, dus het downloaden kan eventjes duren.

Voorts is er een nieuwe boerderijpagina bijgekomen over het erf en tijdelijk adellijk gebruikte goed Aamschot in de Waterhoek onder Haarlo. Het gaat hier om een goed dat al genoemd werd in de goederenlijst van de graaf Von Dahl, heer van Diepenheim, uit 1188. Maar niet alleen daarom is het een historisch gezien belangwekkend goed, maar ook omdat het in de 16de eeuw gebruikt werd als zomerresidentie van de graaf en gravin van Bronckhorst als heer en vrouwe van Borculo. Een boedelinventaris uit 1554 is toegevoegd. Ook al een unicum!

Hof te Beltrum, Grotenhuis

Deze dagen zijn twee nieuwe boerderijpagina’s aan de website toegevoegd, te weten een pagina over de geschiedenis van de Hof te Beltrum alias Hofman en Ten Have, en een pagina over het goed Grotenhuis in Gelselaar. Het eerste goed was oorspronkelijk een leengoed van de graaf van Gelre en Zutphen en later van het Huis Vorden. Grotenhuis was een leengoed van de bisschop van Munster. Dit goed is nog met de nodige identificatieproblemen omgeven, maar het lijkt belangrijk te zijn geweest in de Needse buurschap Gelselaar.
Al eerder werden nieuwe pagina’s gewijd aan het goed Lubberdink in Geesteren en aan Olminkhof in Olden Eibergen.