Categoriearchief: Indexproject oud-rechterlijk archief Borculo

22 augustus 2010: nieuwe en vernieuwde indexen ORA Borculo

Er zijn vier vernieuwde en aangevulde indexen en xe9xe9n nieuwe index op het oud-rechterlijk archief van Stad en Heerlijkheid Borculo op www.heerlijkheidborculo.nl geplaatst. Het betreft indexen op de volgende inventarisnummers:

476. Originele magescheiden of authentieke kopiexebn daarvan, 1614 – 1725.

477. Originele huwelijksvoorwaarden of authentieke kopiexebn daarvan, 1625 – 1747.

500. Stukken, bestemd tot expeditie [verzending], maar die waarschijnlijk de secretarie niet verlaten hebben; memories, kladden en concepten van de secretaris, 17de en 18de eeuw.

501. Decharges voor secretaris en fiscaal, 1660 – 1671.

502. Fragement van een formulierboek voor akten ten overstaan van stad- of landgericht, 17de eeuws.

19 augustus 2010: vernieuwde en nieuwe indexen beschikbaar

Vandaag zijn zeven vernieuwde en deels nieuwe indexen op het oud-rechterlijk archief van Stad en Heerlijkheid Borculo op de website  geplaatst. Het betreft nadere toegangen op de volgende inventarisnummers:

464. Losse minuten van akten in het wezenprotocol van het Ambt Borculo, 1809 – 1811.

466. Magescheiden voor stad- en landgericht (ingeleverde magescheiden en minuten), 1776 – 1780.
467. Magescheiden voor stad- en landgericht (ingeleverde magescheiden en minuten), 1781 – 1784.
468-II. Magescheiden voor stad- en landgericht (ingeleverde magescheiden en minuten),  1771,1774, 1779, 1789-1790.

497. Simpele kopie van een rekest van de advocaten van het kwartier van Zutphen aan de Staten van dit kwartier over het halen buiten het kwartier van vonissen door ordeldragers. Ongedateerd.

498. Authentieke kopie van een attestatie van de oud-secretaris-landschrijver van Borculo, dr. Engelbert Hoevel, over het verlijden van akten, 1687, okt. 17.

499. Getekende attestaties van burgemeesters, schepenen en raad van de stad Borculo ten verzoeke van de advocaat-fiscaal, dat de meeste ingezetenen en ook zij ter oorzake van de Munsterse oorlog uit Borculo zijn weggevlucht, 1675, dec. 27.

Toelichting op enkele begrippen:
Magescheid: akte van boedelscheiding;
Simpele kopie: niet gewaarmerkt afschrift, i.t.t. authentieke kopie;
Attestatie: gerichtelijke verklaring;
Ordeldrager: oorspr.degene die het oordeel of vonnis in een geding voorstelt;
Advocaat-fiscaal: openbaar aanklager; vgl. officier van justitie.

13 augustus 2010: nieuwe indexen oud-rechterlijk archief Stad en Heerlijkheid Borculo

Vandaag zijn vijf nieuwe indexen op de website geplaatst. Het betreft de volgende inventarisnummers uit het oud-rechterlijk archief van Stad en Heerlijkheid Borculo:

452. Wezenprotocol van het ambt Borculo, 1757 – 1776.
453. Wezenprotocol van het ambt Borculo, 1776 – 1782.
457. Wezenprotocol van het ambt Borculo, 1792 – 1795.
458. Wezenprotocol van het ambt Borculo, 1795 – 1802.

462. Losse minuten van akten in het wezenprotocol van het ambt Borculo, 1797 – 1802.

N.B. Een uittreksel van het wezenprotocol 1757 – 1776 vindt u hier.
In de wezenprotocollen zijn de rechten van de kinderen uit een eerder of eerdere huwelijken van de overlevende (en hertrouwende) ouder vastgelegd. Twee “momboiren” of voogden moesten daarop toezien. Zij waren ook verantwoordelijk voor het opmaken van de boedelbeschrijving die er vaak als bijlage aan toegevoegd is.

7 augustus 2010: nieuwe indexen oud-rechterlijk archief

Vandaag zijn zes nieuwe indexen op het oud-rechterlijk archief van Stad en Heerlijkheid Borculo op de website geplaatst. Het betreft alfabetische indexen en indexen in de originele volgorde van vermelding van de namen in de volgende inventarisnummers:

435. Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht, 1794 – 1797.

441a. Bijlagen bij het protocol van opdrachten en voor het landgericht, 1674 – 1781.

442. Losse minuten van akten, opgenomen in het protocol van opdrachten voor het landgericht, 1633 – 1665.
443. Losse minuten van akten, opgenomen in het protocol van opdrachten voor het landgericht, 1666 – 1674.

450. Losse minuten van testamenten voor stad- en landgericht, 1696 – 1733.

456. Wezenprotocol van het Ambt Borculo, 1789 – 1792.

N.B. Een minuut is de vastgestelde versie van een geschrift. Het voor de overhandiging of verzending bestemde exemplaar heet expeditie. Dit laatstgenoemde exemplaar kan men dus in het familiearchief aantreffen.

Nieuwe indexen 31 juli 2010

Er zijn weer vernieuwde en nieuwe indexen op het oud-rechterlijk archief van Stad en Heerlijkheid Borculo beschikbaar gekomen op www.heerlijkheidborculo.nl. Het betreft alfabetische indexen en indexen in de originele volgorde van vermelding in de navolgende inventarisnummers:

428. Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht, 1778 – 1781.
429. Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht, 1781 – 1782.
430. Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht, 1782 – 1784.

432. Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht, 1787 – 1790.
433. Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht, 1790 – 1791.
434. Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht, 1792 – 1794.

N.B. Het landgericht van Borculo was bevoegd voor de hele heerlijkheid, met uitzondering van de stad Borculo, dat voor de lage rechtspraak (zaken die na 1811 door de Vrederechter en de notaris behandeld werden) een eigen stadsgericht had.