Categoriearchief: Statistieken

2012, statistieken 2011 en HIP

Nieuw jaar, nieuwe kansen. Wij wensen u een mooi en gezond 2012 toe. Voor de Stichting Stad en Heerlijkheid Borculo moet het nieuwe jaar in het teken staan van de voorbereiding van het jubileuemjaar 2016, want in dat jaar herdenken Borculo, Neede, Eibergen en Lichtenvoorde dat zij 400 jaar Nederlands grondgebied zijn.

Daarnaast gaan we door met onze internetpublicaties in de vorm van indexen op het oud-rechterlijk archief van Borculo en grotere en kleinere bronnenpublicaties. Of er nog een papieren publicatie komt is veel minder zeker. Dat is ook afhankelijk van het aanbod van (niet-genealogische) kopij. De bronnenpublicaties lenen zich in ieder geval niet meer voor publicatie op papier. Die zullen voortaan consequent op de website gepubliceerd worden. In het afgelopen jaar is daarmee een begin gemaakt met de publicatie van het uitvoerige rapport dat door de Domeinraden Van der Borch en Ardesch geschreven is na de aankoop in 1777 van de heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde door Prins Willem V van Oranje-Nassau.

In 2011 werd de website bijna 29.000 keer bezocht, een gemiddelde van 79 bezoeken per dag. Wij zijn daar blij mee, want dat betekent, dat er nog steeds veel belangstelling is voor de geschiedenis van de heerlijkheid Borculo. En dat ondanks het feit dat de website bijna een half jaar heeft stilggelegen en het weblog gedurende een groot deel van die periode door externe oorzaken niet bereikbaar was.

In het afgelopen jaar werden 47 nieuwe indexen op de website geplaatst. Inmiddels is wel duidelijk dat vooral de indexen die in de beginjaren werden gemaakt nog eens kritisch tegen het licht gehouden moeten worden. 187 inventarisnummers van het oud-rechterlijk archief moeten nog bewerkt worden. Het totaal aantal inventarisnummers bedraagt 509. Dankzij de inzet van vrijwilligers, dichtbij en verderaf, kunnen wij gestaag doorwerken aan dit project. Het streven is erop gericht om het indexproject in 2016 af te ronden. Vrijwilligers kunnen zich altijd melden bij het secretariaat van de SSHB via info@heerlijkheidborculo.nl Voor een leesapparaat thuis kan gezorgd worden.

Inmiddels is het in 2011 met veel bombarie geopende Historisch Informatiepunt Borculo (HIP) in de Borculose bibliotheek weer gesloten. De microfilms van de SSHB zijn in de openingsuren van de bibliotheek nog raadpleegbaar. Het beheer hiervan heeft altijd los gestaan van het HIP. Op de vrijdagavond kan nog ondersteuning geboden worden. Bezoekers dienen zich vooraf te melden bij het secretariaat: info@heerlijkheidborculo.nl

Laatste indexen oud-rechterlijk archief in 2010, jaarafsluiting en vooruitblik

Op de voorlaatste dag van 2010 zijn er opnieuw twee omvangrijke indexen op het oud-rechterlijk archief van Stad en Heerlijkheid Borculo op de website geplaatst. Het betreft indexen op inventarisnummers:

424. Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht, 1764 – 1767.

444. Losse minuten van akten, opgenomen in het protocol van opdrachten voor het landgericht, 1675 – 192.

Terugkijkend voorziet de website nog steeds in een behoefte. Er werden in het afgelopen jaar 52.000 bezoekers geteld die, dat is toch een opvallend gegeven, over de gehele linie en het gehele jaar gezien, breed gexefnteresseerd blijken te zijn. De indexen doen het voortdurend goed: ze worden massaal gedownload. Er zijn nu (31 december 2010) 278 inventarisnummers van het oud-rechterlijk archief van Stad en Heerlijkheid Borculo gexefndexeerd en op de website gepubliceerd. Dit is ongeveer 55% van het totaal aantal inventarisnummers van het ORA Borculo. In totaal zijn nu ruim 250.000 familienamen, toponiemen e.d. beschikbaar gekomen in indexen die in grootte varixebren van 4 tot 4333 namen. Daarnaast is er ook veel belangstelling voor de geschiedenis van de Berkel in de Heerlijkheid Borculo. Die laatste was ook niet denkbaar zonder de eerste. Ook de Borculose sprokkels, kleinere bronnenuitgaven en bronbewerkingen, mogen zich in een groeiende belangstelling verheugen.
In de website is in het afgelopen najaar meer structuur aangebracht. Verder werd hij opgeschoond.
Al voor het derde achtereenvolgende jaar is er geen publicatie op papier uitgegeven. Het lijkt niet erg waarschijnlijk dat er nog bronnenpublicaties op papier zullen verschijnen. Daarover wordt in het voorjaar een beslissing genomen. Voor publicaties in de Kleine Reeks blijft er ruimte, maar zijn we meer dan vroeger afhankelijk van het aanbod van derden. Gelukkig is de geschiedschrijving niet afhankelijk van ons, maar de website wil zeker dxe9 portal zijn en blijven tot de geschiedenis van het gebied van Stad en Heerlijkheid Borculo. In het afgelopen jaar verschenen mooie publicaties, waaronder het nogal omvangrijke proefschrift van Roy van Beek (Reliëf in Tijd en Ruimte. Interdisciplinair onderzoek naar bewoning en landschap van Oost-Nederland tussen vroege prehistorie en middeleeuwen, (Wageningen 2009)) dat te vinden is op de website van de Universiteit Wageningen, het boek over de Eibergse buurschap Hupsel van Leo van Dijk en recent een artikel in Old Nee over de Needse erven in het verpondingskohier van 1646 van de hand van H.W. Saaltink.

Het nieuwe jaar belooft nog veel meer. Belangrijk voor de oudere geschiedenis van de Heerlijkheid Borculo is het Westfaalse project dat alle regesten van oorkonden digitaliseert en via het internet toegankelijk maakt.
De archiefdiensten gaan onverdroten voort met digitaliseringsprojecten, het Stads- en Streekarchief Zutphen is daarvan een mooi voorbeeld. Ook particulieren zetten hun beste beentje voor. Zij worden misschien nog wel belangrijker als archiefdiensten niet meer over voldoende middelen kunnen beschikken die voor retrodigitalisering nu eenmaal nodig zijn. Een goed voorbeeld daarvan is de website van Ben Baneman, Genealogie in de Achterhoek.
En wat doet Stad en Heerlijkheid Borculo? In ieder geval doorgaan op de ingezette weg met het maken (door vele vrijwilligers) van indexen op het oud-rechterlijk archief en de beschikbaarstelling daarvan op de website, verder het plaatsen van grote en kleine bronpublicaties op het internet, signaleren en doorgeven van voor de oudere geschiedenis van het gebied van Stad en Heerlijkheid belangrijke initiatieven, publicaties, bemoeienis met het gemeentelijke monumentenbeleid en deelname aan de projectgroep rondom de totstandkoming van een gebiedgerichte cultuurhistorische beschrijving van Berkelland. Zorgen zijn er op monumentengebied, die ook kenbaar gemaakt zijn aan de gemeenten. Het betreft de sloop van het door brand geteisterde cafxe9 en voormalige dorpboerderij “De Krekel” in Eibergen, de gang van zaken rond het rijksmonument ’t Nixebnhuis in Lintvelde en de soap rond de enig overgebleven Borculo havezate De Kamp in Neede. Het uitgangspunt bij dit alles blijft de historische waarde van het erfgoed an sich, niet de vraag of het commercieel gexebxploiteerd kan worden. Als dat het criterium wordt voor gemeentelijk erfgoedbeleid is het einde nabij en zouden wij geen knip voor de neus waard zijn.

Wij wensen onze medewerkers en de gebruikers van de website een goed en gezond 2011 toe!