Categoriearchief: Historisch Informatiepunt Borculo

2012, statistieken 2011 en HIP

Nieuw jaar, nieuwe kansen. Wij wensen u een mooi en gezond 2012 toe. Voor de Stichting Stad en Heerlijkheid Borculo moet het nieuwe jaar in het teken staan van de voorbereiding van het jubileuemjaar 2016, want in dat jaar herdenken Borculo, Neede, Eibergen en Lichtenvoorde dat zij 400 jaar Nederlands grondgebied zijn.

Daarnaast gaan we door met onze internetpublicaties in de vorm van indexen op het oud-rechterlijk archief van Borculo en grotere en kleinere bronnenpublicaties. Of er nog een papieren publicatie komt is veel minder zeker. Dat is ook afhankelijk van het aanbod van (niet-genealogische) kopij. De bronnenpublicaties lenen zich in ieder geval niet meer voor publicatie op papier. Die zullen voortaan consequent op de website gepubliceerd worden. In het afgelopen jaar is daarmee een begin gemaakt met de publicatie van het uitvoerige rapport dat door de Domeinraden Van der Borch en Ardesch geschreven is na de aankoop in 1777 van de heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde door Prins Willem V van Oranje-Nassau.

In 2011 werd de website bijna 29.000 keer bezocht, een gemiddelde van 79 bezoeken per dag. Wij zijn daar blij mee, want dat betekent, dat er nog steeds veel belangstelling is voor de geschiedenis van de heerlijkheid Borculo. En dat ondanks het feit dat de website bijna een half jaar heeft stilggelegen en het weblog gedurende een groot deel van die periode door externe oorzaken niet bereikbaar was.

In het afgelopen jaar werden 47 nieuwe indexen op de website geplaatst. Inmiddels is wel duidelijk dat vooral de indexen die in de beginjaren werden gemaakt nog eens kritisch tegen het licht gehouden moeten worden. 187 inventarisnummers van het oud-rechterlijk archief moeten nog bewerkt worden. Het totaal aantal inventarisnummers bedraagt 509. Dankzij de inzet van vrijwilligers, dichtbij en verderaf, kunnen wij gestaag doorwerken aan dit project. Het streven is erop gericht om het indexproject in 2016 af te ronden. Vrijwilligers kunnen zich altijd melden bij het secretariaat van de SSHB via info@heerlijkheidborculo.nl Voor een leesapparaat thuis kan gezorgd worden.

Inmiddels is het in 2011 met veel bombarie geopende Historisch Informatiepunt Borculo (HIP) in de Borculose bibliotheek weer gesloten. De microfilms van de SSHB zijn in de openingsuren van de bibliotheek nog raadpleegbaar. Het beheer hiervan heeft altijd los gestaan van het HIP. Op de vrijdagavond kan nog ondersteuning geboden worden. Bezoekers dienen zich vooraf te melden bij het secretariaat: info@heerlijkheidborculo.nl

Update computer in Bibliotheek Borculo

Na de totstandkoming van de samenwerking met het Historisch Informatiepunt in de Borculose bibliotheek, is de software voor het leesapparaat vernieuwd en is die bovendien nu ook Nederlandstalig. Vandaag is een offlineversie van de website op de computer in de bibliotheek geplaatst, inclusief alle indexen op het oud-rechterlijk archief. Helaas werken niet alle links in deze versie. Elders in de bibliotheek staan internetcomputers, waardoor men toch in de gelegenheid wordt gesteld zich op de hoogte te stellen van de actuele stand van zaken.

Historisch Informatiepunt in de Bibliotheek van Borculo

Op zaterdag 6 november 2010 wordt in de Borculose bibliotheek een nieuw Historisch Informatiepunt (HIP) geopend, dat op de vrijdagavonden tussen 18.00 en 20.00 uur door Bert Smeenk bemensd gaat worden. In dit HIP kunnen microfiches van de Borculose registers van de burgerlijke stand en van het bevolkingsregister ingezien worden. Deze zijn voor een periode van twee jaar beschikbaar gesteld door het Achterhoeks Archief, waarmee de Bibliotheek Oost-Achterhoek een samenwerkingsverband is aangegaan. Ook de Stichting Stad en Heerlijkheid Borculo werkt mee aan het HIP. Bezoekers van het HIP kunnen gebruik maken van de collectie boeken en gedrukte transcripties van de SSHB. Inzage van de collectie microfilms van de SSHB is echter niet gratis voor niet-donateurs. Ook voor de kopieen gemaakt op de microfilmscanner van de SSHB moet betaald worden. Deze kopieen kunnen zowel van papier als digitaal zijn. Meer informatie op de website.

N.B. Dit informatiepunt bestaat niet meer (2016)